Ακόμα και χωρίς πλήρη νομιμοποίηση, η νόμιμη κάνναβη είναι έτοιμη να φέρει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία των ΗΠΑ το 2021.

Αυτό αυξάνεται κατά 30% από την προηγούμενη χρονιά και ο προβλεπόμενος αριθμός για το 2025 είναι 169 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με την ανάλυση MJBizDaily, αυτό έγινε με την εξέταση παρόμοιων βιομηχανιών και τη χρήση ενός τυπικού πολλαπλασιαστή 3,5 για πωλήσεις που περιλαμβάνει τη γεωργία, τη μεταποιητική και τη λιανική δραστηριότητα.

Σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αναλυτές προέβλεψαν ότι για κάθε 1 δολάριο που δαπανάται από καταναλωτές και ασθενείς στη λιανική και φαρμακευτική αγορά,  επιπλέον 2,50 δολάρια μπαίνουν στην οικονομία. Αυτό έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι φόροι που δημιουργούνται από την πώληση ψυχαγωγικής κάνναβης και φαρμακευτικής βάζουν επίσης εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στην οικονομία μέσω φόρων, οι οποίοι με τη σειρά τους επιστρέφουν για τη χρηματοδότηση τοπικών κυβερνήσεων και κρατικών δραστηριοτήτων. Ο τρόπος με τον οποίο διοχετεύονται αυτά τα φορολογικά δολάρια στην τοπική οικονομία ποικίλλει από πολιτεία σε πολιτεία, αλλά μερικές δημοφιλείς χρήσεις είναι η χρηματοδότηση σχολείων, δρόμων και προγραμμάτων θεραπείας εθισμού.

Τώρα, λόγω της βιομηχανίας κάνναβης που επεκτείνεται και προκαλεί έκρηξη της αγοράςς σε πολλές πολιτείες, υπάρχει  αύξηση των τιμών ακινήτων, της λιανικής, της μεταποίησης και της γεωργίας σε πολιτείες που έχουν νομιμοποιήσει την κάνναβη. Πολλές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι μετακινούνται σε πολιτείες που έχει νομιμοποιηθεί η κάνναβη.