Ενώ η Γερμανία και η Τσεχική Δημοκρατία δεν είναι οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζουν το ενδεχόμενο νομιμοποίησης της κάνναβης, το Λουξεμβούργο εργάζεται επίσης για τη ρύθμιση της προσωπικής χρήσης κάνναβης από την ανακοίνωσή του το 2018. Ωστόσο, η χώρα επιδιώκει να συμμορφωθεί τόσο με το ευρωπαϊκό όσο και με το διεθνές δίκαιο, το οποίο, σύμφωνα με συντηρητικές ερμηνείες, περιορίζει τη μη ιατρική καλλιέργεια ή/και κατανάλωση κάνναβης.

Η λουξεμβουργιανή εφημερίδα Le Quotidien απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία “απαγορεύει την [μη ιατρική] καλλιέργεια του φυτού κάνναβης, αλλά δεν καλύπτει την προσωπική κατανάλωση ναρκωτικών”. Ως εκ τούτου, “εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν πώς θα προσεγγίσουν την προσωπική χρήση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της κάνναβης”, αναφέρει η Επιτροπή.

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και το Συμβούλιο της Επικρατείας του Λουξεμβούργου: “Το νομοσχέδιο (…) το οποίο περιορίζεται στην έγκριση της καλλιέργειας ενός αριθμού φυτών αποκλειστικά για προσωπική κατανάλωση, υπό αυστηρές προϋποθέσεις (…), σε αντίθεση με την εκτεταμένη νομιμοποίηση, δεν είναι (…) αντίθετο με το δίκαιο της Ένωσης”.

Η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου σκοπεύει να εκμεταλλευτεί αυτή τη νομική δυνατότητα.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη νομιμοποίηση της κάνναβης;

Στο σχέδιό της, η Γερμανία επιδιώκει επίσης τη μη διαφωνία της Ευρώπης όσον αφορά την επιθυμία της να νομιμοποιήσει την κάνναβη. Ενώ η πρόθεση φαίνεται ευγενής, οι κίνδυνοι διαφωνίας είναι υπαρκτοί, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η Μάλτα έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έθεσε τέλος στην απαγόρευση της κάνναβης χωρίς πιθανές κυρώσεις, όπως ακριβώς η Ουρουγουάη και ο Καναδάς νομιμοποίησαν την κάνναβη χωρίς νομικές συνέπειες. Το INCB, το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών, υπενθυμίζει περιοδικά τη στάση του υπέρ της απαγόρευσης και επικρίνει χώρες ή κράτη που έχουν υιοθετήσει νόμιμες ρυθμίσεις για την κάνναβη.

Για την πλήρη νομιμοποίηση της κάνναβης, και όχι μόνο για προσωπική χρήση, το Λουξεμβούργο σχεδιάζει ήδη να εφαρμόσει ένα επιστημονικό πείραμα νομιμοποίησης, έναν μηχανισμό που επιτρέπεται από τις διεθνείς συμβάσεις και ήδη εφαρμόζεται στην Ελβετία με πιλοτικές δοκιμές νομιμοποίησης σε ορισμένες πόλεις.

Εν κατακλείδι, η Ευρώπη δεν είναι κατ’ ανάγκη εναντίον της αυτοκαλλιέργειας κάνναβης, και παρόλο που μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι, η νομιμοποίηση της κάνναβης είναι δυνατή χωρίς να αντιμετωπίσει σημαντικές νομικές συνέπειες. Ο δρόμος προς την πλήρη νομιμοποίηση είναι μακρύς, αλλά το επιστημονικό πείραμα στο Λουξεμβούργο και οι πρωτοβουλίες νομιμοποίησης σε άλλες χώρες αποδεικνύουν ότι είναι δυνατόν να γίνουν μικρά βήματα προς έναν μεγαλύτερο στόχο.