Η αντίληψη ότι η κάνναβη δεν είναι επικίνδυνο ναρκωτικό όπως περιγράφεται στην Ενιαία Σύμβαση για τα Ναρκωτικά του 1961, την πρωταρχική διεθνή συνθήκη για τα ναρκωτικά, αυξάνεται παγκοσμίως εδώ και χρόνια. Πριν από δύο και πλέον χρόνια, στις 2 Δεκεμβρίου 2020, το φυτό επαναταξινομήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη. Παρόλο που μπορεί να μην δούμε άμεσο αντίκτυπο αυτής της επαναταξινόμησης, δεν είναι χωρίς συνέπειες. Η Ουγγαρία, για παράδειγμα, οδηγείται τώρα ακόμη και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε αυτό το πλαίσιο.

Αναγνωρίζεται το φαρμακευτικό όφελος της κάνναβης

Πριν από την επαναταξινόμηση, η κάνναβη κατατασσόταν στο Παράρτημα IV της Ενιαίας Σύμβασης και των συναφών διεθνών συνθηκών. Στον εν λόγω κατάλογο περιλαμβάνονταν όλες εκείνες οι ουσίες που η διεθνής κοινότητα είχε κρίνει ότι δεν είναι ιατρικές και δεν έχουν κανένα ιατρικό όφελος. Ωστόσο, δεδομένου ότι πολλά έθνη που είχαν επίσης υπογράψει αυτές τις συνθήκες είχαν πλέον αναγνωρίσει το ιατρικό όφελος της κάνναβης, ήρθε η ώρα να προσαρμοστεί ανάλογα το καθεστώς του φυτού στις συνθήκες. Η αναταξινόμηση επιτεύχθηκε με οριακή πλειοψηφία 27 έναντι 25 ψήφων, τοποθετώντας την κάνναβη στον κατάλογο Ι, τις ουσίες στις οποίες αποδίδεται ιατρικό όφελος.

Η Ουγγαρία αποφασίζει κατά της θέσης της ΕΕ

Πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία για την επανακατάταξη της κάνναβης, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε συμφωνήσει σε κοινή θέση μετά από απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς η Επιτροπή θεωρεί ότι η διεθνής ρύθμιση των ναρκωτικών αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα. Ως εκ τούτου, συμφωνήθηκε να ψηφιστεί σύμφωνα με τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την επανακατάταξη της κάνναβης στον κατάλογο Ι των συμβάσεων του ΟΗΕ. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη συμφωνία, η Ουγγαρία ψήφισε κατά. Ως αποτέλεσμα, το κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει τώρα να απαντήσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Η συμφωνία-πλαίσιο καθιστά την κάνναβη ζήτημα της ΕΕ

Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό η Ουγγαρία μπορεί να λογοδοτήσει για την απόφασή της να ψηφίσει κατά της απόφασης της ΕΕ. Στο όργανο του ΟΗΕ που είναι αρμόδιο για την επαναταξινόμηση, την Επιτροπή για τα Ναρκωτικά (CND), η ΕΕ στο σύνολό της δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Μόνο δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δικαίωμα ψήφου μεμονωμένα, και η Ουγγαρία είναι ένα από αυτά. Από την άποψη αυτή, η χώρα έχει ασφαλώς κάθε δικαίωμα να λάβει μόνη της μια κυρίαρχη απόφαση. Ωστόσο, σε επίπεδο ΕΕ, υπάρχει μια συμφωνία-πλαίσιο από το 2004 που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα ναρκωτικά πρέπει να ρυθμίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των ταξινομήσεων του ΟΗΕ. Συνεπώς, οι χώρες που ψηφίζουν θα πρέπει να εκπροσωπούν τη θέση της ΕΕ στις ψηφοφορίες, καθώς οι αποφάσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο και στο δίκαιο της ΕΕ.

Η Ουγγαρία αγνοεί τις ανησυχίες και τα γεγονότα του ΟΗΕ σχετικά με την κάνναβη

Καθώς η ψήφος της Ουγγαρίας κατά της συνθήκης της ΕΕ του 2004 παραβίαζε τη συμφωνία της ΕΕ που είχε επίσης υπογράψει το κράτος μέλος της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία παράβασης της συνθήκης τον Φεβρουάριο του 2021. Καθώς οι δηλώσεις της Ουγγαρίας δεν ήταν συνεκτικές και συνεπείς για την ΕΕ, το θέμα παραπέμφθηκε στο ΔΕΚ. Στη θέση της, η Ουγγαρία δήλωσε, παρά τις αντίθετες επιστημονικές γνώσεις, ότι η κάνναβη έχει ισχυρή δυνατότητα εθισμού και ότι μια “ανεύθυνη” επαναταξινόμηση της ουσίας από τον ΟΗΕ θα αύξανε γενικά την κατανάλωση. Αγνοήθηκε ότι η επαναταξινόμηση αφορά μόνο ιατρικά οφέλη.

Τα γεγονότα γύρω από την παραβίαση της συνθήκης έχουν επίσης επιπτώσεις στην επιθυμητή νομιμοποίηση της κάνναβης ως ναρκωτικού αναψυχής στη Γερμανία.