Η Νότια Αφρική έχει μεγάλα σχέδια για τη βιομηχανική και φαρμακευτική κάνναβη, αλλά δυστυχώς, τα σχέδια αυτά έχουν σταματήσει. Ο πρόεδρος Cyril Ramaphosa επιβεβαίωσε πρόσφατα τη δέσμευσή του να επιταχύνει την εμπορική αξιοποίηση των φυτών αυτών, αλλά η πρόοδος είναι αργή. Πρόκειται για μια χαμένη ευκαιρία, διότι η βιομηχανική και φαρμακευτική κάνναβη έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να ανακουφίσουν τη φτώχεια και να μειώσουν την ανισότητα στη χώρα.

Επί του παρόντος, οι αγρότες που έχουν άδειες καλλιέργειας βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάνναβης επιτρέπεται να το κάνουν μόνο σε εσωτερικούς χώρους υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Ωστόσο, η εμπορευματοποίηση της βιομηχανίας θα τους επέτρεπε να καλλιεργούν σε εξωτερικούς χώρους σε μεγαλύτερη κλίμακα. Σύμφωνα με μια εκτίμηση, ο κλάδος της κάνναβης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πάνω από 130.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η δυνητική νόμιμη φαρμακευτική αγορά μόνο στη Νότια Αφρική εκτιμάται σε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ρουπίες ετησίως.

Δυστυχώς, υπάρχουν αρκετές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν. Πρώτον, η κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει τις απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλίσει ότι ο κλάδος θα αναπτυχθεί με τρόπο που θα ωφελήσει τους επιχειρηματίες και τους αγρότες των πόλεων και της υπαίθρου. Δεύτερον, οι μικροκαλλιεργητές στους οποίους έχουν υποσχεθεί άδειες νόμιμης καλλιέργειας εξακολουθούν να περιμένουν σε ορισμένες αγροτικές περιοχές.

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας, έχουν διατυπωθεί τέσσερις συστάσεις. Πρώτον, το υφιστάμενο γενικό σχέδιο πρέπει να επανεξεταστεί και να αναθεωρηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των επιχειρηματιών της πόλης και των αγροτών της υπαίθρου. Δεύτερον, οι επενδύσεις στον κλάδο θα πρέπει να υλοποιηθούν μόνο αφού επανεξεταστεί και αναθεωρηθεί το γενικό σχέδιο. Αυτό θα παράσχει καθοδήγηση για το πώς μπορούν να διοχετευθούν σωστά τα προτεινόμενα κεφάλαια. Τρίτον, πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου. Τέλος, οι ομάδες εργασίας και οι ομάδες εργασίας του γενικού σχεδίου κάνναβης πρέπει να επαναλειτουργήσουν για να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση και η αναθεώρηση του ισχύοντος γενικού σχεδίου.

Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής πρέπει να λάβει επειγόντως μέτρα για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για τα φυτά βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάνναβης. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση τους για συμπληρωματικά φάρμακα, τρόφιμα, καλλυντικά, καθώς και ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα. Με την εφαρμογή των παραπάνω συστάσεων, η κυβέρνηση μπορεί να επιταχύνει την εμπορευματοποίηση της βιομηχανίας, να δημιουργήσει τις πολυπόθητες θέσεις εργασίας και να ανακουφίσει τη φτώχεια και την ανισότητα στη χώρα.