Κατηγορία

Βιομηχανική

Κατηγορία

Ήταν τον Οκτώβριο του 2020 όταν ανακοινώθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της αύξησης του επιτρεπόμενου επιπέδου THC στο χωράφι από 0,2 % σε 0,3 %. Ένα χρόνο αργότερα, και μετά από μακρές συζητήσεις με στόχο την επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ, η τελική πρόταση…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει μια πρώτη δημόσια διαβούλευση αφιερωμένη ειδικά στις ευκαιρίες της αγοράς της βιομηχανικής κάνναβης. Υπάλληλοι της Επιτροπής, εκπρόσωποι των εθνικών υπουργείων…