Κατηγορία

Βιομηχανική

Κατηγορία

Το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται κανονιστική τροποποίηση που θα επιτρέψει την καλλιέργεια ποικιλιών Cannabis sativa με υψηλότερη περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) στην Εσθονία. Η αλλαγή θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ποικιλιών που μπορούν να επιλέξουν οι αγρότες κάνναβης για να καλλιεργήσουν. Επί του παρόντος, οι αγρότες στην Εσθονία επιτρέπεται…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει μια πρώτη δημόσια διαβούλευση αφιερωμένη ειδικά στις ευκαιρίες της αγοράς της βιομηχανικής κάνναβης. Υπάλληλοι της Επιτροπής, εκπρόσωποι των εθνικών υπουργείων…