Στις 16 Δεκεμβρίου 2022, το EMCDDA πραγματοποίησε την πρώτη “Τεχνική συνάντηση εμπειρογνωμόνων για την εξαϋδροκανναβινόλη (HHC) και τα συναφή ημισυνθετικά κανναβινοειδή (SSC)”, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εργασιών του για την υποστήριξη της ετοιμότητας και της αντίδρασης της ΕΕ και των κρατών μελών στους αναδυόμενους κινδύνους των νέων ψυχοδραστικών ουσιών (NPS). Η εξαϋδροκανναβινόλη είναι το πρώτο ημισυνθετικό κανναβινοειδές που αναφέρθηκε στην ΕΕ και παρακολουθείται ως ΝPS από το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ από τις 21 Οκτωβρίου 2022. Σε αντίθεση με τους συνθετικούς αγωνιστές υποδοχέων κανναβινοειδών που βρίσκονται σε προϊόντα τύπου Spice, το HHC μπορεί να παραχθεί από κανναβιδιόλη CBD που εξάγεται από κάνναβη (κάνναβη) χαμηλής περιεκτικότητας σε THC.

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ, το οποίο λειτουργεί από το EMCDDA σε στενή συνεργασία με την  Europol, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε νέες ψυχοδραστικές ουσίες (NPS) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Λειτουργεί από το 1997 και περιλαμβάνει τους δύο αυτούς οργανισμούς, 29 εθνικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε όλη την Ευρώπη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη συνάντηση συμμετείχαν περισσότεροι από 140 εμπειρογνώμονες από τα εθνικά σημεία επαφής Reitox, το δίκτυο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ, τις αρχές επιβολής του νόμου και τα εγκληματολογικά και τελωνειακά εργαστήρια. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του HHC σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο και η ανάλυση, αξιολόγηση και συζήτηση των διαθέσιμων πληροφοριών και του τρόπου κάλυψης των κενών γνώσεων.

Στη συνάντηση καλύφθηκαν τα ακόλουθα θέματα: χημεία, ανάλυση, φαρμακολογία, συμπεριφορικές επιδράσεις και τοξικολογία των HHC και των συναφών κανναβινοειδών- και HHC σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Εξετάστηκε επίσης το γεωργικό νομοσχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών (1) και η νομιμοποίηση της κάνναβης, καθώς και η εξάπλωση των ημισυνθετικών κανναβινοειδών στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ένα μικρό αριθμό εργαστηριακών μελετών, το HHC φαίνεται να έχει σε γενικές γραμμές παρόμοιες επιδράσεις με το THC, την κύρια ψυχοδραστική ουσία της κάνναβης. Οι φαρμακολογικές και συμπεριφορικές επιδράσεις του HHC στον άνθρωπο δεν έχουν μελετηθεί, αν και πρόσφατες ανεπίσημες αναφορές από καταναλωτές δείχνουν ότι οι επιδράσεις της μπορεί να είναι παρόμοιες με αυτές της κάνναβης.

Το HHC πωλείται ανοιχτά ως “νόμιμο” υποκατάστατο του THC και της κάνναβης σε μια σειρά ιδιαίτερα σειρά ελκυστικών επώνυμων και μη επώνυμων προϊόντων – ορισμένα από τα οποία πωλούνται ως “νόμιμα highs”. Αυτά περιλαμβάνουν κάνναβη ψεκασμένη ή αναμεμειγμένη με HHC – τα οποία μοιάζουν και μυρίζουν σαν “γνήσια” κάνναβη – καθώς και vape και βρώσιμα. Το μάρκετινγκ και η διαφήμιση συχνά κάνουν άμεση σύγκριση με τις επιδράσεις του THC και της κάνναβης.

Ενδεχομένως, θα μπορούσε να υπάρξει μεγάλη ζήτηση για προϊόντα HHC από άτομα στην Ευρώπη. Σε αυτούς περιλαμβάνονται υφιστάμενοι χρήστες κάνναβης και νέοι καταναλωτές που προσελκύονται από τις επιδράσεις και το νομικό καθεστώς της – συμπεριλαμβανομένων των νέων και άλλων άπειρων ατόμων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ευκολία πρόσβασης, όπως τα καταστήματα CBD και vape σε κεντρικούς δρόμους, μπορεί να προωθήσει τη χρήση. Πρόσφατα άρχισαν να εμφανίζονται και άλλα συναφή ημισυνθετικά κανναβινοειδή και να πωλούνται σε παρόμοια προϊόντα. Οι εξελίξεις αυτές μπορεί να σηματοδοτήσουν την πρώτη σημαντική νέα αλλαγή στην αγορά των “νόμιμων” υποκατάστατων της κάνναβης από τότε που εμφανίστηκε το Spice στην Ευρώπη πριν από 15 και πλέον χρόνια.

Προς το παρόν υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση του HHC στην Ευρώπη. Από τις 15 Δεκεμβρίου 2022, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το HHC έχει εντοπιστεί σε τουλάχιστον 13 κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, ανεπίσημες αναφορές από τα κράτη μέλη και τα πρώτα αποτελέσματα από την παρακολούθηση του επιφανειακού ιστού στο διαδίκτυο υποδηλώνουν ότι η διαθεσιμότητα και η χρήση του HHC στην Ευρώπη μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υποδηλώνουν οι κατασχέσεις