4,30 ευρώ αντί 9,52 ευρώ ανά γραμμάριο: Η επιστρεπτέα βασική τιμή για την φαρμακευτική κάνναβη που καλλιεργείται στη Γερμανία έχει σχεδόν μειωθεί στο μισό, ενώ η βασική τιμή για τα εισαγόμενα άνθη κάνναβης παραμένει ανεπηρέαστη.

Σύμφωνα με μια διαιτητική απόφαση της 17ης Ιουνίου 2022, μια βασική τιμή 4,30 ευρώ (συν προσαυξήσεις 90% ή 100%) ανά γραμμάριο επιστρέφεται για τα άνθη κάνναβης που καλλιεργούνται στη Γερμανία. Πριν από την απόφαση, τα νόμιμα ταμεία ασφάλισης υγείας επέστρεφαν μια βασική τιμή 9,52 ευρώ ανά γραμμάριο συν διάφορες προσαυξήσεις για όλα τα άνθη κάνναβης. Αυτό ισχύει και για τα άνθη κάνναβης που καλλιεργούνται στη Γερμανία και πωλούνται στα φαρμακεία με σταθερή τιμή μόνο 4,30 ευρώ ανά γραμμάριο.

Με την πιθανή νομιμοποίηση της κάνναβης για ευφορική χρήση στον ορίζοντα, η μείωση της επιστρεπτέας βασικής τιμής για τη γερμανική κάνναβη δείχνει για άλλη μια φορά τη δυναμική της γερμανικής αγοράς κάνναβης. Η μείωση της τιμής έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση των εισαγωγέων φαρμακευτικής κάνναβης και να καταστήσει τη Γερμανία μια ακόμη πιο ελκυστική αγορά.

Βασικά σημεία

Αφού το παράρτημα 10 της γερμανικής σύμβασης για την τιμολόγηση των ουσιών και των παρασκευασμάτων ουσιών (“Hilfstaxe”) έχει ήδη τελειώσει ουσιαστικά τις ημέρες μεμονωμένης τιμολόγησης των ανθέων κάνναβης, η τρέχουσα διαιτητική απόφαση προσθέτει περαιτέρω δομή στο πεδίο.
Η μείωση της επιστρεπτέας βασικής τιμής για τα γερμανικά άνθη κάνναβης καθιστά αυτά τα άνθη λιγότερο κερδοφόρα και δυνητικά λιγότερο ελκυστικά για τα φαρμακεία.
Τα φαρμακεία έχουν λιγότερη οικονομική ευελιξία στον υπολογισμό της δραστηριότητάς τους στον τομέα της κάνναβης, καθώς τα χαμηλότερα περιθώρια κέρδους για ορισμένα είδη ανθών δεν μπορούν να ανακτηθούν με μεγαλύτερα περιθώρια για τα γερμανικά άνθη.
Οι εισαγωγείς φαρμακευτικής κάνναβης θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη μειωμένη επιστρεπτέα βασική τιμή για τη γερμανική κάνναβη.

Ιστορικό

Γερμανική φαρμακευτική κάνναβη

Από το 2017, τα άνθη κάνναβης μπορούν να συνταγογραφούνται από γιατρούς στη Γερμανία υπό ορισμένες συνθήκες. Καθώς η καλλιέργεια κάνναβης δεν ήταν διαθέσιμη αρχικά στη Γερμανία, όλα τα λουλούδια έπρεπε να εισαχθούν. Για να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση και να μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές, χορηγήθηκαν άδειες σε τρεις εταιρείες ιατρικής κάνναβης για να καλλιεργήσουν συνολικά 10.400 κιλά ιατρικής κάνναβης στη Γερμανία για τέσσερα χρόνια μέσω διαγωνισμού το 2019. Μέρος των υποχρεώσεων των εταιρειών είναι να πωλούν αποκλειστικά τη γερμανική κάνναβη στο λεγόμενο πρακτορείο κάνναβης του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ή BfArM), το οποίο στη συνέχεια θα την πουλάει στα φαρμακεία. Τον Ιούλιο του 2021, τα πρώτα λουλούδια κάνναβης στη Γερμανία πωλήθηκαν σε φαρμακεία από το πρακτορείο κάνναβης του BfArM.

Προηγούμενο καθεστώς τιμολόγησης

Αρχικά, οι τιμές της ιατρικής κάνναβης υπολογίστηκαν αποκλειστικά με βάση τον γερμανικό κανονισμό για την τιμή των φαρμάκων (Arzneimittelpreisverordnung ή AMPreisV). Σύμφωνα με το AMPreisV, οι επιστρεπτέες τιμές υπολογίστηκαν με βάση την τιμή αγοράς του φαρμακείου (την τιμή για την οποία το φαρμακείο αγόρασε ένα προϊόν από εταιρεία κάνναβης) προσθέτοντας ποικίλες προσαυξήσεις. Η τιμή αγοράς από το φαρμακείο δεν καθορίστηκε περαιτέρω. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες κάνναβης ήταν ελεύθερες να καθορίσουν τις τιμές για τα προϊόντα τους.

Τον Μάρτιο του 2020, το Παράρτημα 10 του Hilfstaxe τέθηκε σε ισχύ και όρισε μια νέα βασική τιμή 9,52 ευρώ ανά γραμμάριο για όλα τα άνθη κάνναβης που θα αποζημιωνόταν από τα νόμιμα ταμεία ασφάλισης υγείας στα φαρμακεία. Εκτός από τη βασική τιμή, τα φαρμακεία μπορούσαν να διεκδικήσουν προσαυξήσεις, οι οποίες μειώνονται με τον όγκο πωλήσεων. Ενώ το παράρτημα 10 θεωρητικά δεν επηρέασε την ικανότητα των εταιρειών κάνναβης να καθορίζουν τις δικές τους τιμές, στην πράξη όρισε ένα όριο τιμολόγησης καθορίζοντας την επιστρεφόμενη βασική τιμή για τα άνθη κάνναβης (επειδή εάν ένα φαρμακείο θα αποζημιωθεί μόνο για μια βασική τιμή 9,52 ευρώ το γραμμάριο συν προσαύξηση, είναι απίθανο να αγοράσει προϊόντα για τα οποία θα πρέπει να πληρώσει σημαντικά περισσότερα από αυτό το ποσό).

Δεδομένου ότι το παράρτημα 10 δεν έκανε διαφοροποίηση μεταξύ λουλουδιών διαφορετικών χωρών προέλευσης, τα παραπάνω ισχύουν και για τα λουλούδια που καλλιεργούνται στη Γερμανία, με μια σημαντική διαφορά: Όλα τα γερμανικά άνθη κάνναβης πωλούνται αποκλειστικά από το πρακτορείο κάνναβης του BfArM στα φαρμακεία για προκαθορισμένο τιμή 4,30 ευρώ το γραμμάριο. Κατά συνέπεια, ένα φαρμακείο που αγόραζε γερμανική κάνναβη έπρεπε να πληρώσει 4,30 ευρώ ανά γραμμάριο, αλλά του επιτράπηκε να ζητήσει επιστροφή 9,52 ευρώ ανά γραμμάριο συν προσαυξήσεις. Τον Απρίλιο του 2021, το γερμανικό Υπουργείο Υγείας έδωσε εντολή στη Γερμανική Ένωση Φαρμακευτικών και στην Εθνική Ένωση Νόμιμων Ταμείων Ασφάλισης Υγείας να τροποποιήσουν το Hilfstaxe, ώστε η χαμηλότερη τιμή αγοράς φαρμακείου για τη γερμανική κάνναβη των 4,30 ευρώ ανά γραμμάριο να αντικατοπτρίζεται αναλόγως. Μετά από αποτυχημένες διαπραγματεύσεις και ένα χρόνο διαιτητικής διαδικασίας, η συνεχιζόμενη διαφωνία μεταξύ της Γερμανικής Ένωσης Φαρμακευτικών και της Εθνικής Ένωσης Νόμιμων Ταμείων Ασφάλισης Υγείας σχετικά με τις τιμές της κάνναβης έχει πλέον διευθετηθεί με διαιτητική απόφαση.

Νέοι κανόνες αποζημίωσης

Σύμφωνα με τη διαιτητική απόφαση της 17ης Ιουνίου 2022, η επιστρεπτέα βασική τιμή για τη γερμανική κάνναβη είναι 4,30 ευρώ ανά γραμμάριο. Τα φαρμακεία μπορούν να προσθέσουν προσαύξηση 100% (για “αμετάβλητα” άνθη κάνναβης) ή 90% (για επεξεργασμένα άνθη κάνναβης), ανεξάρτητα από τον προβλεπόμενο όγκο.

Επιπλέον, η απόφαση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καταστροφής των αχρησιμοποίητων ανθών κάνναβης μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα γερμανικά άνθη κάνναβης, καθώς πωλούνται μόνο σε φαρμακεία σε μεγαλύτερα μεγέθη δοχείων των 50 γραμμαρίων. Ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος να μην χρησιμοποιηθεί η κάνναβη πριν από το τέλος της διάρκειας ζωής. Η διαιτητική απόφαση αναφέρει ότι εάν ένα φαρμακείο πρέπει να καταστρέψει τα άνθη γερμανικής κάνναβης, μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για 5 γραμμάρια έως 45 γραμμάρια, με 4,30 ευρώ ανά γραμμάριο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη έως και τέσσερις φορές το χρόνο.

Αυτοί οι νέοι κανόνες για την αποζημίωση για τη γερμανική κάνναβη τίθενται σε ισχύ αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2021.

Συνέπειες

Γενικά, από τη στιγμή που μειώθηκε η ανταποδοτική τιμή για τη γερμανική κάνναβη, η γερμανική κάνναβη έχει γίνει λιγότερο κερδοφόρα για τα φαρμακεία, τουλάχιστον σε περίπτωση χαμηλότερου όγκου συνταγών (Για εισαγόμενα άνθη κάνναβης, οι ανταποδοτικές προσαυξήσεις εξακολουθούν να μειώνονται με την αύξηση του όγκου συνταγών, ενώ δεν υπάρχει μείωση σε προσαυξήσεις για τα γερμανικά άνθη κάνναβης πλέον. Επομένως, όσο υψηλότερος είναι ο όγκος συνταγογράφησης, τόσο λιγότερο σχετικός γίνεται η χαμηλότερη επιστρεπτέα βασική τιμή). Εκ πρώτης όψεως, το θέμα αυτό φαίνεται να είναι περιορισμένης σημασίας, καθώς το μερίδιο αγοράς της γερμανικής κάνναβης καλύπτει μόνο ένα κλάσμα της συνολικής ζήτησης. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι οι ποσότητες που παράγονται στη Γερμανία θα αυξηθούν τελικά. Χωρίς τους νέους κανόνες αποζημίωσης, τα φαρμακεία μπορεί να προτιμούσαν να αγοράσουν γερμανική κάνναβη και έτσι να επιτύχουν σημαντικά μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Αυτό θα επέτρεπε επίσης στη γερμανική κάνναβη να εδραιωθεί στην αγορά παρά την (ακόμη) περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι πλέον αναμενόμενο ενόψει της νέας απόφασης. Ως αποτέλεσμα, η γερμανική αγορά έχει τη δυνατότητα να γίνει ακόμη πιο ελκυστική για τους εισαγωγείς φαρμακευτικής κάνναβης.