Η Aurora Cannabis Inc. ανακοίνωσε το κλείσιμο των εγκαταστάσεων Aurora Polaris στο Έντμοντον του Καναδά. Η εγκατάσταση, η οποία είχε εκτιμώμενο κόστος 50 εκατομμυρίων δολαρίων και είχε μέγεθος 2.787 τετραγωνικών μέτρων, πωλήθηκε έναντι συνολικού ποσού 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Το κλείσιμο αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της εταιρείας για τον εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων και την αντιμετώπιση των πιέσεων στις τιμές. Η απόφαση για το κλείσιμο της εγκατάστασης ανακοινώθηκε το 2021 και αναμένεται να επηρεάσει το 8% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της εταιρείας.

Aurora Cannabis (CNW Group/Aurora Cannabis Inc.)

Το κλείσιμο της εγκατάστασης θα έχει ως αποτέλεσμα τη μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων διανομής ιατρικών προϊόντων της τοποθεσίας στις εγκαταστάσεις Aurora Sky και των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Aurora River στο Bradford του Οντάριο. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι σχεδιάζει να κλείσει αρκετές άλλες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης Sky και δύο στη Βρετανική Κολομβία, τον Μάιο του 2022.

Η Aurora Cannabis αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια, με την πανδημία COVID-19 να επιδεινώνει τις πιέσεις στις τιμές και να οδηγεί σε σημαντικές ζημίες για την εταιρεία. Το τρίτο τρίμηνο του 2022, η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρές ζημίες ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η ζημία συνδυάστηκε με 741,7 εκατ. δολάρια σε δαπάνες απομείωσης της υπεραξίας και 176,1 εκατ. δολάρια σε απομείωση που σχετίζεται με ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Παρά τις προκλήσεις αυτές, η Aurora Cannabis τόνισε ότι ο τρέχων ισολογισμός της παραμένει σε καθαρή ταμειακή θέση, με περίπου 320 εκατομμύρια δολάρια μετρητών και ταμειακών ισοδυνάμων, συμπεριλαμβανομένων περίπου 63 εκατομμυρίων δολαρίων μετρητών με περιορισμούς. Η εταιρεία αναμένει επίσης να επιτύχει κερδοφορία με βάση τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για το τρίμηνο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το κλείσιμο των εγκαταστάσεων της Aurora Polaris είναι μόνο ένα μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Aurora Cannabis για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Ενώ η πώληση της εγκατάστασης αναμένεται να αποφέρει 15 εκατομμύρια δολάρια, μένει να φανεί αν οι άλλες προσπάθειες της εταιρείας θα είναι επιτυχείς για την αναστροφή της επιχείρησης και την επίτευξη κερδοφορίας στο εγγύς μέλλον.