Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) δημοσίευσε πρόσφατα την ετήσια έκθεσή του σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών σε 104 πόλεις και 21 χώρες, η οποία περιελάμβανε ανάλυση λυμάτων. Παραδόξως, η υψηλότερη μέση συγκέντρωση του μεταβολίτη THC-COOH, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση της χρήσης κάνναβης, βρέθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας, με το Άμστερνταμ και τη Βαρκελώνη να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα ανέλυσε τα λύματα σε 104 ευρωπαϊκές πόλεις-ρεκόρ από 21 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, για να διερευνήσει τη χρήση ναρκωτικών από τους κατοίκους τους. Η μελέτη ανέλυσε καθημερινά δείγματα λυμάτων από τις λεκάνες απορροής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων επί μία εβδομάδα μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2022. Δείγματα λυμάτων από περίπου 54 εκατομμύρια ανθρώπους αναλύθηκαν για ίχνη πέντε παράνομων διεγερτικών ουσιών (κοκαΐνη, αμφεταμίνη, μεθαμφεταμίνη, MDMA/ecstasy και κεταμίνη) και κάνναβης.

Ο διευθυντής του EMCDDA Alexis Goosdeel σχολίασε: “Τα δείγματα λυμάτων μπορούν να αποκαλύψουν ιστορίες για τη ζωή μιας κοινότητας και να παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση για αναδυόμενες απειλές κατά της υγείας. Τα σημερινά ευρήματα, από έναν αριθμό ρεκόρ 104 πόλεων, δίνουν την εικόνα ενός προβλήματος ναρκωτικών που είναι τόσο διαδεδομένο όσο και πολύπλοκο, καθώς και οι έξι ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε κάθε τοποθεσία. Καθιερωμένη πλέον επιστήμη, η επιτήρηση των λυμάτων μας παρέχει όλο και περισσότερες πληροφορίες για τη δυναμική της χρήσης και της προσφοράς ναρκωτικών. Μας ενθαρρύνει επίσης η αυξανόμενη δυνατότητα στόχευσης και αξιολόγησης των τοπικών αντιδράσεων και πρωτοβουλιών πολιτικής για τη δημόσια υγεία”.

Η κάνναβη είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο παράνομο ναρκωτικό στην Ευρώπη, με εκτιμώμενους χρήστες 22,6 εκατομμύρια το περασμένο έτος. Η χρήση κάνναβης φάνηκε να επηρεάζεται λιγότερο κατά τη διάρκεια των περιόδων αποκλεισμού της πανδημίας, αν και υπήρχαν διαφορές εντός και μεταξύ των χωρών.

Τα δεδομένα προέρχονται από την ευρωπαϊκή διαδικτυακή έρευνα για τα ναρκωτικά: COVID-19 (EWSD-COVID) έδειξαν επίσης ότι η χρήση κάνναβης μεταξύ των ερωτηθέντων παρέμεινε σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου αποκλεισμού, με περισσότερους από τα δύο πέμπτα (42%) των χρηστών κάνναβης που συμμετείχαν στην έρευνα να αναφέρουν ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή στη χρήση του ναρκωτικού σε σύγκριση με τη χρήση πριν από την πανδημία (EMCDDA, 2020). Η ευρωπαϊκή διαδικτυακή έρευνα για τα ναρκωτικά που διεξήχθη το 2021 σε 30 χώρες αποκάλυψε ότι η κάνναβη ήταν μία από τις λίγες ουσίες που χρησιμοποιούσαν συχνότερα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι ερωτηθέντες που ρωτήθηκαν σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στη χρήση παράνομων ναρκωτικών κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Στα υγρά απόβλητα, η χρήση κάνναβης εκτιμάται με τη μέτρηση του κύριου μεταβολίτη, THC-COOH, του μοναδικού κατάλληλου βιοδείκτη που έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Αν και αποβάλλεται σε χαμηλό ποσοστό και απαιτείται περισσότερη έρευνα (Causanilles et al., 2017a), χρησιμοποιείται συχνά στη βιβλιογραφία για την αναφορά της χρήσης κάνναβης (Zucatto et al., 2016- Bijlsma et al., 2020).

Οι συγκεντρώσεις THC-COOH που παρατηρήθηκαν στα λύματα δείχνουν ότι η χρήση κάνναβης ήταν υψηλότερη στις πόλεις της Δυτικής και Νότιας Ευρώπης, ιδίως στις πόλεις της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ισπανίας, των Κάτω Χωρών και της Πορτογαλίας. Το 2022, υπήρξαν ποικίλες τάσεις, με 18 από τις 38 πόλεις να αναφέρουν μείωση, αύξηση των φορτίων THC-COOH στα δείγματα λυμάτων και 15 να αναφέρουν αύξηση.

Εξετάζοντας τις πόλεις, η Γενεύη είχε την υψηλότερη μέση συγκέντρωση του μεταβολίτη THC-COOH, με το Άμστερνταμ και τη Βαρκελώνη να ακολουθούν από κοντά. Αν και οι πληροφορίες αυτές μπορεί να μην αποτελούν έκπληξη για κάποιους, υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης και έρευνας σχετικά με τα πρότυπα και τις τάσεις χρήσης ναρκωτικών στην Ευρώπη.