Η Ελβετία έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη χώρα που πωλεί νόμιμα κάνναβη. Από τις 30 Ιανουαρίου, οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες στη μελέτη Weed Care στη Βασιλεία θα μπορούν να αγοράζουν κάνναβη στα τοπικά φαρμακεία. Απαιτείται ένα αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης για να διασφαλιστεί η διαφανής εκτέλεση αυτού του πιλοτικού προγράμματος και των μελλοντικών προγραμμάτων, και η Vigia AG ανταποκρίθηκε στην πρόκληση.

Η Vigia AG, μια ελβετική εταιρεία που παρέχει λογισμικό παρακολούθησης και εντοπισμού για τον κλάδο της κάνναβης, συνεργάστηκε με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας (FOPH) για την ανάπτυξη του Cannabis Dispensary System (CDS). Το σύστημα αυτό καθιστά δυνατή τη διαφανή παρακολούθηση των προϊόντων κάνναβης και θέτει τα θεμέλια για επιστημονική έρευνα. Η Vigia AG είναι ο επίσημος συνεργάτης του FOPH για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των πιλοτικών δοκιμών, μια συνεργασία που είναι μοναδική στον τομέα της κάνναβης.

Το σύστημα διανομής κάνναβης επιτρέπει στις εταιρείες που καλλιεργούν κάνναβη για τα πιλοτικά έργα να παρακολουθούν την καλλιέργεια και την αλυσίδα εφοδιασμού τους, διασφαλίζοντας την ποιότητα των τελικών προϊόντων. Επιτρέπει επίσης στα φαρμακεία να παρακολουθούν τις πωλήσεις και τις ποσότητες που διανέμονται στους συμμετέχοντες, διασφαλίζοντας την προστασία των καταναλωτών και κυρίως των ανηλίκων. Το σύστημα παρέχει στο FOPH μια επισκόπηση της κυκλοφορίας της κάνναβης στην Ελβετία και υποστηρίζει την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων προς τη Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου Ναρκωτικών του ΟΗΕ.

Η χρήση του λογισμικού της Vigia AG παρέχει στους συμμετέχοντες στην αγορά τη μεγαλύτερη δυνατή βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθούν στις μελλοντικές απαιτήσεις ποιότητας και πληροφόρησης του FOPH. Αυτό συμβάλλει στη δημιουργία εμπιστοσύνης για τη μελλοντική νομιμοποίηση της κάνναβης και διαμορφώνει μια ρεαλιστική εικόνα για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια νομιμοποιημένη αγορά κάνναβης.

Η Ελβετία δίνει το παράδειγμα για μια δομημένη διαδικασία νομιμοποίησης, δοκιμάζοντας μια πιθανή νομιμοποίηση σε ένα πραγματικό περιβάλλον. Αυτό επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων και την ελαχιστοποίηση ή ακόμη και την εξάλειψή τους. Άλλες χώρες μπορούν να διδαχθούν από την αλληλεπίδραση του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην Ελβετία και να επωφεληθούν από αυτή τη δομημένη διαδικασία νομιμοποίησης.