Η γερμανική κυβέρνηση είναι έτοιμη να εφαρμόσει αυστηρή νομοθεσία με στόχο την περαιτέρω ρύθμιση των ενώσεων καλλιέργειας κάνναβης. Ένα σχέδιο νόμου που διέρρευσε και περιήλθε στην κατοχή του τοπικού ειδησεογραφικού πρακτορείου Augsburger Allgemeine αποκαλύπτει σχέδια για την ενίσχυση των υφιστάμενων κανόνων, ιδίως όσον αφορά τις εμπορικές δραστηριότητες εντός των εν λόγω συλλόγων. Η κίνηση αυτή έρχεται πριν από την προγραμματισμένη έναρξη των πωλήσεων κάνναβης στα μέλη από την 1η Ιουλίου.

Παρά την πρόσφατη ψήφιση του νόμου για την κάνναβη (CanG), με τον οποίο ξεκίνησε η μεταρρύθμιση της χώρας για την κάνναβη, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τα διεθνή νομικά πλαίσια. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών και στη διασφάλιση της ευθυγράμμισης με τις διεθνείς υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τον CanG, οι ενώσεις κάνναβης, που συνήθως αναφέρονται ως “λέσχες”, επιτρέπεται να προμηθεύουν έως 500 μέλη με μέγιστο αριθμό 50 γραμμαρίων κάνναβης μηνιαίως. Ωστόσο, καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία τους είναι ο όρος ότι λειτουργούν σε μη κερδοσκοπική βάση, αποκλείοντας τις εμπορικές συναλλαγές και την απασχόληση προσωπικού πλήρους απασχόλησης ή υπηρεσιών τρίτων.

Εν αναμονή της τελικής νομοθετικής έγκρισης, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επεδίωξε να καθησυχάσει τις ανησυχίες του κράτους μέσω παραχωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης τακτικών επιθεωρήσεων για την ελάφρυνση της επιβάρυνσης των τοπικών αρχών. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν αποφασιστικότητα να θεσπιστούν αυστηρότεροι κανονισμοί για την τήρηση αυτών των δεσμεύσεων.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκει να απαγορεύσει τη λειτουργία πολλών ενώσεων καλλιέργειας σε κοντινή απόσταση, με στόχο να διευκολύνει την ευκολότερη παρακολούθηση από τις αρχές και να αποτρέψει την εμφάνιση εμπορικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον, παρέχει στα κράτη αυξημένη διακριτική ευχέρεια να αρνούνται άδειες για ενώσεις που βρίσκονται κοντά σε υφιστάμενες περιοχές καλλιέργειας.

Επιπλέον, η νομοθεσία περιορίζει τις ενώσεις καλλιέργειας από το να προσλαμβάνουν εμπορικούς παρόχους για υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την καλλιέργεια, αποτρέποντας ουσιαστικά την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων στην αγορά κάνναβης. Οι τοπικές αρχές θα εξουσιοδοτηθούν να επιβάλλουν τη συμμόρφωση και να επιβάλλουν κυρώσεις για παραβάσεις, με πρόστιμα που θα κυμαίνονται από 5 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη διακριτική ευχέρεια του κράτους.

Η Βαυαρία, σφοδρός πολέμιος της μεταρρύθμισης της κάνναβης, έχει ήδη λάβει προληπτικά μέτρα, εφαρμόζοντας σύστημα προστίμων για παραβάσεις του CanG. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν πρόστιμα που κυμαίνονται από 500 έως 1000 ευρώ για κατοχή που υπερβαίνει τα νόμιμα όρια και 1000 ευρώ για κατανάλωση κάνναβης παρουσία ανηλίκων.

Καθώς η Γερμανία προχωράει με τη νομοθεσία της για την κάνναβη, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της κυβέρνησης να περιηγηθεί στην πολυπλοκότητα της ρύθμισης της κάνναβης, διασφαλίζοντας παράλληλα τις πιθανές νομικές προκλήσεις και την εμπορική εκμετάλλευση.