Η Γερμανία πλησιάζει στη νομιμοποίηση της κάνναβης για ευφορικούς σκοπούς και ο υπουργός Υγείας Karl Lauterbach είναι βέβαιος ότι το σχέδιο θα εγκριθεί σύντομα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η Γερμανία θα δημοσιεύσει ένα νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση της κάνναβης μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως πριν από το τέλος Μαρτίου ή τις αρχές Απριλίου.

Ο Lauterbach δήλωσε ότι η πρόταση είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και έλαβε θετικά σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το προσχέδιο για τη νομιμοποίηση της κάνναβης. Η κυβέρνηση της Γερμανίας είχε στείλει το σχέδιο του επικείμενου νόμου στο εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για έγκριση το περασμένο φθινόπωρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητά του με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια νομοθεσία περί ναρκωτικών.

Η νομοθετική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης νόμου και κανονισμών, θα συνεχιστεί μόνο εάν το σχέδιο λάβει την έγκριση της ΕΕ. Το σχέδιο νομιμοποίησης της Γερμανίας επικεντρώνεται στη δημόσια υγεία και αποσκοπεί στην προστασία της νεολαίας, ενώ παράλληλα διαβρώνει την παράνομη αγορά. Το σχέδιο υποδηλώνει ότι το 2024 είναι μια ρεαλιστική ημερομηνία για την έναρξη του προγράμματος.

Επιπλέον, η καλλιέργεια κάνναβης για αναψυχή θα γίνεται μόνο εντός των συνόρων της Γερμανίας. Οι παγκόσμιοι παραγωγοί κάνναβης ήλπιζαν ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα έβρισκε τρόπο να επιτρέψει τις εισαγωγές. Ωστόσο, οι διασυνοριακές μεταφορές κάνναβης για χρήση από ενήλικες δεν επιτρέπονται βάσει των διεθνών συνθηκών για τον έλεγχο των ναρκωτικών.

Το σχέδιο της Γερμανίας είναι παρόμοιο με την προσέγγιση του Καναδά για τη νομιμοποίηση της ευφορικής κάνναβης, με έμφαση στα μέτρα για τη δημόσια υγεία. Εάν το σχέδιο της Γερμανίας εγκριθεί από την ΕΕ, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη νομιμοποίηση της κάνναβης στην Ευρώπη, ανοίγοντας ενδεχομένως το δρόμο για άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Συμπερασματικά, η Γερμανία βρίσκεται σε καλό δρόμο για τη νομιμοποίηση της κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς και η εμπιστοσύνη του υπουργού Υγείας Karl Lauterbach στην έγκριση του σχεδίου από την ΕΕ αποτελεί ελπιδοφόρο σημάδι για τους υποστηρικτές της νομιμοποίησης της κάνναβης. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες και η απόφαση θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις για το μέλλον της κάνναβης στην Ευρώπη.