Η εξάντληση είναι ένα αίσθημα συνεχούς κόπωσης ή αδυναμίας. Μπορεί να επηρεάσει το σώμα ή το μυαλό μας ή έναν συνδυασμό και των δύο.

Η κόπωση μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε και για τους πιο διαφορετικούς λόγους. Μια μελέτη που διεξήχθη το 2011 αναφέρει ότι η κόπωση στο γενικό πληθυσμό έχει αναφερθεί ότι κυμαίνεται από 7% έως 45%, ενώ μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι το 38% των εργαζομένων στις ΗΠΑ ανέφεραν ότι είναι κουρασμένοι.

Διάφοροι παράγοντες που λειτουργούν συνδυαστικά μπορούν να προκαλέσουν κόπωση, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών παθήσεων, των ανθυγιεινών επιλογών του τρόπου ζωής, των προβλημάτων στο χώρο εργασίας και του άγχους.

Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι μπορεί να δυσκολεύονται να σηκωθούν από το κρεβάτι το πρωί για να εκπληρώσουν τα καθημερινά τους καθήκοντα.

Ανάλογα με τη διάγνωση, οι άνθρωποι μπορούν να ανακουφίσουν την κόπωση με τις κατάλληλες σκοπιμότητες και θεραπείες, συμπεριλαμβανομένου του καλής ποιότητας ύπνου, των συνηθειών διατροφής και κατανάλωσης, της σωματικής δραστηριότητας ή της χρήσης φαρμάκων.

Ωστόσο, μια νέα μελέτη δείχνει ότι τα άνθη κάνναβης που πωλούνται στα φαρμακεία μπορούν να αντιμετωπίσουν την κόπωση.

Δημοσιευμένη μελέτη στο περιοδικό Karger Journal τον Απρίλιο του 2022, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού μέτρησαν για πρώτη φορά πώς τα φαρμακευτικά και ευφορικά προϊόντα λουλουδιών κάνναβης που πωλούνται στα φαρμακεία επηρεάζουν το αίσθημα κόπωσης.

Στη μελέτη συμμετείχαν 1.224 άτομα που κατέγραψαν 3.922 συνεδρίες χρήσης ανθών κάνναβης μεταξύ 6 Ιουνίου 2016 και 7 Αυγούστου 2019, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Releaf.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι, κατά μέσο όρο, το 91,94% των ατόμων παρουσίασε μειωμένη κόπωση μετά την κατανάλωση κάνναβης.

Τα άνθη κάνναβης που χαρακτηρίστηκαν ως Indica, Sativa ή Hybrid δεν διέφεραν ως προς τα συμπτώματα. Επίσης, η κάνναβη που καταναλώθηκε με τη χρήση τσιγαριλίκι για την καύση των ανθών είχε πιο σημαντική ανακουφιστική δράση σε σχέση με τη χρήση πίπας και ατμοποιητή.

Σύμφωνα με τη μελέτη, λιγότερο από το 24% των χρηστών που συμμετείχαν στη δοκιμή είχαν διάφορες ανεπιθύμητες παρενέργειες που αντιστοιχούσαν σε αισθήματα κόπωσης. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο αντίκτυπος και η έκταση των παρενεργειών που παρουσιάστηκαν είναι πιθανό να διαφέρουν ανάλογα με τις μεταβολικές καταστάσεις των ατόμων και τις ιδιότητες των ποικιλιών.

Επιπλέον, αν και η ανακούφιση από τα συμπτώματα δεν διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και την εμπειρία του χρήστη, οι άνδρες χρήστες βίωσαν μεγαλύτερη ανακούφιση από τα συμπτώματα σε σχέση με τις γυναίκες.

Πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι η συχνή χρήση κάνναβης οδηγεί σε κόπωση και μειωμένη συμπεριφορική δραστηριότητα, επιδίωξη στόχων και ανταγωνιστικότητα. Όμως η μελέτη δείχνει μια νέα πτυχή της κάνναβης με ελάχιστη επιστημονική βιβλιογραφία.

Οι κλινικές μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ιστορικά περιοριστεί στη διερεύνηση των επιδράσεων της κάνναβης με υψηλά επίπεδα THC και άλλων κανναβινοειδών.

“Καμία μελέτη μέχρι σήμερα δεν έχει μετρήσει πώς το εύρος των κοινών, εμπορικά διαθέσιμων ανθών κάνναβης, ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος τύπος προϊόντος, επηρεάζει τα επίπεδα κόπωσης σε πραγματικό χρόνο και πώς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος συσχετίζονται με αλλαγές στο αίσθημα κόπωσης και τις σχετικές παρενέργειες”, αναφέρεται στη μελέτη.

Προκειμένου να υπάρξει ακριβής ανάλυση των συνεδριών χρήσης των χρηστών, τα άτομα που συμμετείχαν στη δοκιμή έπρεπε να αναφέρουν τις ιατρικές τους παθήσεις, τα επίπεδα έντασης των συμπτωμάτων σε πραγματικό χρόνο πριν και μετά την κατανάλωση, καθώς και τυχόν παρενέργειες που βίωσαν.

Πριν από την κατανάλωση κάνναβης, οι χρήστες έπρεπε να εισάγουν στην εφαρμογή πληροφορίες σχετικά με το προϊόν που σκοπεύουν να καταναλώσουν με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στις ετικέτες των προϊόντων κάνναβης.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι ποικιλίες κάνναβης δεν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα. Ωστόσο, ενώ η κατανάλωση ανθέων κάνναβης με κάπνισμα τσιγαριλίκι έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα, η χρήση πίπας και ατμοποιητών έχει μικρό αντίκτυπο στο αίσθημα ανακούφισης από την κόπωση.

“Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η μέθοδος της καύσης είναι ο μόνος σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της ανακούφισης από τα συμπτώματα της κόπωσης. Οι ατμοποιητές και οι πίπες είναι κατώτεροι από τα τσιγαριλίκια για την ανακούφιση από τα συμπτώματα της μίας ώρας, αλλά οι ατμοποιητές φαίνεται να γίνονται λιγότερο αποτελεσματικοί σε σχέση με τις πίπες για ένα πιο παρατεταμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή οι ατμοποιητές μπορεί να προσφέρουν τη λιγότερο διατηρήσιμη επίδραση στην ανακούφιση από τα συμπτώματα της κόπωσης”, αναφέρεται στη μελέτη.

Τα ευρήματα αποκάλυψαν επίσης ότι οι ποικιλίες κάνναβης που χαρακτηρίζονται ως “Indica” συνδέονται με περισσότερες αναφορές ανεπιθύμητων παρενεργειών. Αλλά ταυτόχρονα, οι ποικιλίες κάνναβης που χαρακτηρίζονται ως “Sativa” συνδέονται ασθενώς με αυξημένη αναφορά θετικών παρενεργειών.

Οι ερευνητές λένε ότι τα επίπεδα THC και CBD δεν μπορούν να δημιουργήσουν καμία διαφορά στην ανακούφιση από τα συμπτώματα της κόπωσης. Στην πραγματικότητα, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα THC συνδέονται ελάχιστα με αυξημένη αναφορά παρενεργειών και δεν επηρεάζουν την αναφορά αρνητικών ή θετικών παρενεργειών, τα υψηλότερα επίπεδα CBD φαίνεται να μειώνουν την αναφορά ανεπιθύμητων παρενεργειών.

Καθώς ούτε οι ποικιλίες Sativa ούτε οι ποικιλίες Indica θα μπορούσαν να είναι καθοριστικοί παράγοντες ανακούφισης από τα συμπτώματα, οι ερευνητές της μελέτης πιστεύουν ότι “άλλα κανναβινοειδή και μη κανναβινοειδή χημικά συστατικά, όπως τα τερπένια και τα τερπενοειδή, μπορεί να επηρεάζουν την αντίληψη της ψυχικής και σωματικής κόπωσης ή τη σχέση μεταξύ THC, CBD και κόπωσης”.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, παρά τους περιορισμούς της μελέτης, τα άνθη κάνναβης έχουν γρήγορη δράση και ενεργητική δράση για τα περισσότερα άτομα με συμπτώματα κόπωσης που συμμετείχαν στη δοκιμή.