Η κυβέρνηση του Himachal Pradesh-Himalayas εξετάζει το ενδεχόμενο νομιμοποίησης της καλλιέργειας κάνναβης, ακολουθώντας το γειτονικό κρατίδιο Uttarakhand, το οποίο έγινε το πρώτο κρατίδιο στην Ινδία που νομιμοποίησε την καλλιέργεια κάνναβης το 2017. Ο επικεφαλής υπουργός του κρατιδίου Sukhvinder Singh Sukhu έδωσε εντολή για τη συγκρότηση επιτροπής που θα διερευνήσει το ενδεχόμενο νομιμοποίησης της καλλιέργειας κάνναβης, επικαλούμενος τα πιθανά οφέλη για τη δημιουργία εσόδων για το κρατίδιο και τις φαρμακευτικές της ιδιότητες.

Η καλλιέργεια κάνναβης για βιομηχανικούς σκοπούς, όπως η παραγωγή βιομηχανικής κάνναβης ή για κηπευτική χρήση, είναι ήδη νόμιμη στην Ινδία. Σύμφωνα με τον νόμο NDPS, τα κράτη έχουν την εξουσία να επιτρέπουν την καλλιέργεια κάνναβης για την απόκτηση ινών ή σπόρων ή για κηπευτικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς. Επιπλέον, η Εθνική Πολιτική για τα Ναρκωτικά και τις Ψυχοτρόπες Ουσίες αναγνωρίζει την κάνναβη ως πηγή βιομάζας, ινών και ελαίου υψηλής αξίας.

Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει συγκροτήσει πενταμελή επιτροπή από μέλη του MLA για τη διεξαγωγή ενδελεχούς μελέτης κάθε πτυχής που σχετίζεται με την καλλιέργεια κάνναβης στην πολιτεία. Η επιτροπή θα επισκεφθεί περιοχές όπου γίνεται παράνομη καλλιέργεια κάνναβης και θα υποβάλει έκθεση σε ένα μήνα και η κυβέρνηση θα λάβει απόφαση με βάση την έκθεση.

Η κυβέρνηση έχει επίσης εκφράσει την προσοχή της σχετικά με την πιθανή αύξηση της χρήσης ναρκωτικών και θα εξετάσει όλες τις πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών μέτρων, πριν λάβει την τελική απόφαση. Η πολιτεία θα μελετήσει άλλες πολιτείες που έχουν νομιμοποιήσει την καλλιέργεια κάνναβης προτού λάβει την τελική απόφαση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το Κοινοβούλιο όρισε την κάνναβη στο νόμο NDPS το 1985, σύμφωνα με τον οποίο έχει επιβληθεί πλήρης απαγόρευση της εξαγωγής της ρητίνης και των ανθέων από το φυτό κάνναβη. Ωστόσο, ο νόμος αυτός καθορίζει τη μέθοδο και την έκταση της καλλιέργειας της κάνναβης για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Το άρθρο 10 (α) (iii) του νόμου εξουσιοδοτεί τις πολιτείες να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με την καλλιέργεια οποιουδήποτε φυτού κάνναβης, την παραγωγή, την κατοχή, τη μεταφορά, την κατανάλωση, τη χρήση και την αγορά και πώληση, καθώς και την κατανάλωση κάνναβης (εκτός από το τσάρας).

Η νομιμοποίηση της καλλιέργειας κάνναβης θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία του Himachal Pradesh, καθώς και να προσφέρει ιατρικά οφέλη στους ασθενείς. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μελέτη της επιτροπής και ποια θα είναι η τελική απόφαση της κυβέρνησης σχετικά με τη νομιμοποίηση της καλλιέργειας κάνναβης στην πολιτεία.