Τα σχέδια της γερμανικής κυβέρνησης για τη νομιμοποίηση της κάνναβης για μη ιατρικούς και μη επιστημονικούς σκοπούς κρίθηκαν ως παραβίαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου από πρόσφατη έκθεση εμπειρογνωμόνων. Η επιστημονική έκθεση 53 σελίδων εκπονήθηκε από τον Bernhard Wegener, κάτοχο της έδρας Δημοσίου Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Friedrich Alexander του Erlangen, και παρουσιάστηκε στο Μόναχο την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την έκθεση, η προτεινόμενη νομιμοποίηση της κάνναβης από τη γερμανική κυβέρνηση έρχεται σε αντίθεση με τις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών, οι οποίες αξιολογούνται συνεχώς από τα όργανα του ΟΗΕ για τον έλεγχο των ναρκωτικών. Στην έκθεση υποστηρίζεται επίσης ότι το κρατικό ή αδειοδοτημένο από το κράτος εμπόριο, η καλλιέργεια και η πώληση της κάνναβης για σκοπούς ευχαρίστησης είναι “απαράδεκτο” σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ο υπουργός Υγείας του κρατιδίου Klaus Holetschek (CSU) κάλεσε τη γερμανική κυβέρνηση να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για τη νομιμοποίηση της κάνναβης, επικαλούμενος τους κινδύνους παραβίασης του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο Holetschek πιστεύει ότι οποιαδήποτε παραβίαση του δικαίου της ΕΕ θα είχε ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή διαδικασίας επί παραβάσει. Πιστεύει ότι η νομιμοποίηση του καπνίσματος κάνναβης θα είχε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και ότι δεν θα εμπόδιζε τα παιδιά και τους νέους να έχουν πρόσβαση στο ναρκωτικό.

Η νομιμοποίηση της κάνναβης είναι ένα από τα σημαντικότερα σχέδια του συνασπισμού “Φάρος”, στον οποίο συμμετέχουν το SPD, οι Πράσινοι και το FDP. Η συμφωνία του συνασπισμού αναφέρει ότι το ναρκωτικό θα πρέπει να διανέμεται σε ενήλικες για σκοπούς κατανάλωσης σε αδειοδοτημένα καταστήματα υπό κρατική ρύθμιση. Ωστόσο, τα προτεινόμενα σχέδια νομιμοποίησης έχουν συναντήσει την αντίσταση του Holetschek, ο οποίος πιστεύει ότι η νομιμοποίηση της κάνναβης θα οδηγήσει στη συνέχιση της μαύρης αγοράς και θα θέσει το κράτος ενώπιον άλυτων προβλημάτων, όπως η ρύθμιση της αγοράς, το λαθρεμπόριο και η φορολογική απάτη.

Ο Holetschek υποστηρίζει επίσης ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί η λεγόμενη γκρίζα αγορά, στην οποία η νόμιμα αποκτηθείσα κάνναβη θα μεταβιβάζεται από ενήλικες σε ανηλίκους. Αυτό θα αποτελούσε μια νέα πρόκληση για την αστυνομία και τη δικαιοσύνη.

Από την άλλη πλευρά υποστηρίζουν ότι η πολιτική απαγόρευσης δεν απέτρεψε τη χρήση της κάνναβης και ότι υπήρξε αύξηση της κατανάλωσης. Πιστεύουν ότι μια νόμιμη και υπό κρατική εποπτεία πώληση θα μπορούσε να βελτιώσει την προστασία της νεολαίας και της υγείας, καθώς θα κυκλοφορούσε λιγότερη μολυσμένη κάνναβη. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Υγείας Karl Lauterbach (SPD) είχε παρουσιάσει τις πρώτες συγκεκριμένες ιδέες για την εφαρμογή το φθινόπωρο και ένα σχέδιο νόμου θα πρέπει να είναι διαθέσιμο μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Ωστόσο, η έκθεση εμπειρογνωμόνων προειδοποιεί ότι η νομιμοποίηση της κάνναβης θα αγνοούσε τα όρια της εθνικής πολιτικής για τα ναρκωτικά βάσει του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτός ο μη συντονισμένος ειδικός δρόμος είναι νομικά εξαιρετικά επικίνδυνος και απειλεί να χάσει ακόμη και τους στόχους που επιδίωξε εξαρχής η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Συμπερασματικά, η νομιμοποίηση της κάνναβης στη Γερμανία για μη ιατρικούς και μη επιστημονικούς σκοπούς θα μπορούσε ενδεχομένως να παραβιάσει το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ενώ ο συνασπισμός για το φανάρι υποστηρίζει ότι η νομιμοποίηση θα μπορούσε να βελτιώσει την προστασία της νεολαίας και της υγείας, η έκθεση εμπειρογνωμόνων υποδεικνύει ότι οι κίνδυνοι παραβίασης του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου είναι πολύ υψηλοί για να δικαιολογήσουν αυτή την κίνηση. Τα σχέδια νομιμοποίησης θα συνεχίσουν να αποτελούν πηγή συζητήσεων και αντιπαραθέσεων στη Γερμανία.