Η Σλοβακία, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις έγινε το τελευταίο κράτος που δήλωσε επίσημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι το CBD δεν είναι ψυχοτρόπος ουσία. Χρησιμοποιώντας την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών ως κατευθυντήρια γραμμή, από τις 18 Μαρτίου, το Υπουργείο Υγείας της Σλοβακίας υπέβαλε επίσημη πρόταση για τη νομιμοποίηση της κανναβιδιόλης,Το CBD επαναταξινομήθηκε επισήμως ως “μη ναρκωτικό” σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον περασμένο φθινόπωρο.

Μόλις τώρα ξεκινάειι η συζήτηση σχετικά με τους κανονισμούς για την κάνναβη σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο το CBD θα επιτρέπεται σε προϊόντα που καταναλώνονται τόσο από τους ανθρώπους όσο και από κατοικίδια.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η νομοθετικη ρύθμιση του CBD και να καλυφθούν κενά όπως για παράδειγμα το ζήτημα που εμφανίστηκε πρόσγατα σε γερμανικά δικαστήρια.

Πέρα από αυτό,  αναμφίβολα θα αρχίσει να γίνεται εμφανής από τον επόμενο χρόνο, συζητήσεις για το “Novel Food” και τα άλλα κανναβινοειδή και εννοείται δεν πρόκειται να περιοριστούν μόνο στο CBD.

Πέρα από αυτό, φυσικά, υπάρχει το θέμα προέλευσης των κανναβινοειδών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Από την πλευρά της ψυχαγωγικής κάνναβης, είναι απίθανο οποιοδήποτε προΙόν THC να φτάσει στην αγορά και να μην είναι GMP πιστοποιημένο. Αυτό δημιουργεί ένα διπλό εμπόδιο: Θα πρέπει να έχει πιστοποίηση GMP το THC αλλλά και Novel Food:

Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα όσον αφορά την χρήση και κατανάλωσης του CBD. Για παράδειγμα, τα ζητήματα αλλεργίας κάνναβης που εμφανίζονται ιδιαίτερα στη βιομηχανία καλλυντικών καθώς τα τερπένια φαίνεται να προκαλούν αντιδράσεις σε ορισμένους τύπους δέρματος καθώς και άλλα συναφή θέματα.

Η νομοθέτηση στην Σλοβακία κλείνει ένα μεγάλο κύκλο για το CBD αλλά ξεκινάει ένα νέο μεγαλύτερο κύκλο που αφορά το Novel Food και την χρήση της ψυχαγωγικής κάνναβης στην Ευρώπη.