Η τσεχική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για την καθιέρωση μιας αυστηρά ρυθμιζόμενης αγοράς κάνναβης. Αν και η κάνναβη είναι νόμιμη για προσωπική χρήση στη χώρα, οι πωλήσεις και η διανομή παραμένουν απαγορευμένες. Ο νέος κανονισμός αποσκοπεί στην παροχή μεγαλύτερης προστασίας των καταναλωτών και στον έλεγχο της ποιότητας και της ποσότητας της κάνναβης στην αγορά, ενώ παράλληλα αυξάνει τα φορολογικά έσοδα για το κράτος.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι καταναλωτές θα πρέπει να εγγράφονται, ενώ οι πωλητές και οι καλλιεργητές θα πρέπει να καταβάλλουν ετήσια τέλη. Τα τέλη αδειοδότησης και ένας φόρος κάνναβης, παρόμοιος με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα εισαχθούν ως μέρος του σχεδίου. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αντί αυτού ένας ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι τα ετήσια έσοδα από τον φόρο κάνναβης θα μπορούσαν να φθάσουν τα δύο δισεκατομμύρια κορώνες Τσεχίας μόνο εντός της τσεχικής αγοράς. Επιπλέον έσοδα από τις εξαγωγές σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν νομιμοποιήσει την κάνναβη ή πειραματίζονται με τη νόμιμη αγορά για ψυχαγωγικούς σκοπούς, όπως η Γερμανία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και η Ελβετία, είναι επίσης πιθανά.

Ο κανονισμός δεν θα περιορίσει τον αριθμό των αδειών πώλησης ή καλλιέργειας, οι οποίες θα εκδίδονται βάσει αιτήσεων και καταβολής τακτικών ετήσιων τελών, που κυμαίνονται από 50.000 CZK για ένα μικρό κατάστημα. Η κύρια παράμετρος για τον καθορισμό του ύψους του τέλους θα είναι το μέγεθος του χώρου καλλιέργειας ή πώλησης. “Η καλλιέργεια κάνναβης σε μεγαλύτερες εκτάσεις μπορεί να κοστίσει έως και εκατοντάδες χιλιάδες κορώνες ετησίως. Τα φαρμακεία θα απαλλάσσονται από τα τέλη. Ως εκ τούτου, αναμένουμε να εισπράξουμε έως και 500 εκατομμύρια κορώνες ετησίως σε τέλη”, λέει ο Jindrich Voboril, ο εθνικός συντονιστής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον Voboril, η πραγματικότητα μιας ρυθμιζόμενης αγοράς κάνναβης δεν θα μοιάζει με την κάνναβη που πωλείται στα σούπερ μάρκετ. Αντίθετα, θα διανέμεται στους πελάτες από εξειδικευμένο προσωπικό των καταστημάτων. Η κυβέρνηση εργάζεται επίσης για την απαγόρευση της διαφήμισης των προϊόντων κάνναβης και κάθε δόση θα έχει μια ενιαία συσκευασία με περιγραφή της ποσότητας και προειδοποιήσεις για τους κινδύνους.

Η ελεγχόμενη αγορά αναμένεται να αποτελέσει καλύτερο προληπτικό εργαλείο από την ίδια την απαγόρευση. Η μαύρη αγορά κάνναβης αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη και η Τσεχική Δημοκρατία φαίνεται να έχει φτάσει στα όριά της. Η ρύθμιση της ζήτησης της κάνναβης και η παραχώρησή της στα χέρια νόμιμων πωλητών φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή για να αποτραπεί η άνθηση της παράνομης αγοράς.