Ο αριθμός των ασθενών με φαρμακευτική κάνναβη στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά σχεδόν 100.000 τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με έκθεση των αναλυτών του κλάδου της κάνναβης Prohibition Partners.

Υπολογίζεται ότι 342.000 ασθενείς κάνουν πλέον νόμιμη χρήση φαρμακευτικής κάνναβης σε όλη την Ευρώπη, ενώ ο συνολικός αριθμός των νόμιμων ασθενών με κάνναβη στην Ευρώπη προβλέπεται να ξεπεράσει τις 500.000 το 2023.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό νόμιμων ασθενών, με 32.000 και 170.000 αντίστοιχα. Η ευρωπαϊκή αγορά φαρμακευτικής κάνναβης αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 500% κατά την επόμενη πενταετία, με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία να προβλέπεται ότι θα αντιπροσωπεύουν το 67% του συνολικού μεριδίου της αγοράς έως το 2026.

Ωστόσο, η πρόσβαση στην φαρμακευτική κάνναβη παραμένει πρόβλημα για πολλούς ασθενείς στην Ευρώπη, με πολλούς να χρησιμοποιούν προϊόντα που καλλιεργούνται στο σπίτι ή αγοράζονται στο δρόμο λόγω “γραφειοκρατικών ή οικονομικών εμποδίων”.

Εκτός από την αύξηση του αριθμού των ασθενών με φαρμακευτική κάνναβη στην Ευρώπη, η έκθεση της Prohibition Partners υπογραμμίζει επίσης τις δυνατότητες νομιμοποίησης της κάνναβης για χρήση από ενήλικες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ολλανδία και η Ελβετία δρομολογούν πιλοτικές δοκιμές για πωλήσεις για χρήση από ενήλικες, ενώ η γερμανική κυβέρνηση αναμένεται να έχει σχέδιο νόμου για την κάνναβη μέχρι το τέλος του έτους, με την έναρξη της νόμιμης αγοράς να προβλέπεται για το 2024.

Η έκθεση υποδεικνύει ότι η απελευθέρωση των νόμων περί κάνναβης “δεν προβλέπεται να περιορίσει τις φαρμακευτικές πωλήσεις” κατά την επόμενη πενταετία, λόγω του διαχωρισμού των αγορών φαρμακευτικής χρήσης και ευφορικής χρήσης στην Ευρώπη σε σύγκριση με αγορές όπως η Βόρεια Αμερική.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης τη σημασία της αντιμετώπισης βασικών εμποδίων στην Ευρώπη, όπως η γραφειοκρατία και τα οικονομικά εμπόδια, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των ασθενών στην φαρμακευτική κάνναβη.