Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας ήρε την απαγόρευση της φαρμακευτικής κάνναβης χωρίς ειδική άδεια. Από τις αρχές Αυγούστου θα είναι δυνατή η απευθείας απόφαση μεταξύ γιατρού και ασθενούς για τη χρήση της εν λόγω θεραπείας. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Οι γιατροί θα μπορούν να συνταγογραφούν κάνναβη για ιατρικούς σκοπούς χωρίς άδεια από την 1η Αυγούστου. Αυτό θα διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα αυτά. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στην Ελβετία όρισε την Τετάρτη την ημερομηνία έναρξης ισχύος του αναθεωρημένου νόμου περί ναρκωτικών.

Η κάνναβη, είτε πρόκειται για ευφορική είτε για φαρμακευτική χρήση, έχει απαγορευτεί στην Ελβετία από το 1951. Ωστόσο, οι γιατροί μπορούν να συνταγογραφήσουν σαν φάρμακο  εάν λάβουν κατ’ εξαίρεση άδεια από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας.

Σχεδόν 3.000 τέτοιες άδειες εκδίδονται κάθε χρόνο για καρκινοπαθείς, ασθενείς που πάσχουν από νευρολογικές ασθένειες ή ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Με τέτοιους αριθμούς, δεν είναι πλέον δυνατόν να μιλάμε για έκτακτη εξουσιοδότηση. Επιπλέον, η διαδικασία είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. Ορισμένοι ασθενείς πρέπει να περιμένουν πολύ καιρό για να μπορέσουν να ανακουφιστούν. Ως εκ τούτου, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αποφάσισαν να τροποποιήσουν τον νόμο.

Κατάργηση της απαγόρευσης

Για να διευκολυνθεί η χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς, η ισχύουσα απαγόρευση του νόμου περί ναρκωτικών θα καταργηθεί. Η απόφαση για τη συνταγογράφηση ενός τέτοιου φαρμάκου λαμβάνεται μεταξύ του γιατρού και του ασθενούς. Η ευφορική κάνναβη θα συνεχίσει να απαγορεύεται.

Η καλλιέργεια, η παρασκευή και η εμπορία της φαρμακευτικής κάνναβης θα είναι δυνατή στο πλαίσιο του συστήματος αδειοδότησης και ελέγχου της Swissmedic. Θα επιτραπεί επίσης η εμπορική εξαγωγή φαρμακευτικής κάνναβης. Ωστόσο, δεν θα είναι δυνατή η καλλιέργεια φυτών για προσωπική χρήση.

Οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει να αναφέρουν στοιχεία σχετικά με τη θεραπεία και τη χρήση φαρμάκων με βάση την κάνναβη. Τα δεδομένα αυτά θα επιτρέψουν την παρακολούθηση της χρήσης της φαρμακευτικής κάνναβης και θα αυξήσουν τη γνώση σχετικά με την αποτελεσματικότητά της.

Δεν υπάρχει πλήρης επιστροφή χρημάτων

Η τροποποίηση του νόμου δεν αλλάζει τους όρους των θεραπειών από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο εξέτασε αν υπάρχει ανάγκη για δράση στον τομέα αυτό. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα των φαρμάκων με βάση την κάνναβη είναι επί του παρόντος ανεπαρκή για να επιτρέψουν τη γενική κάλυψη από ασφαλιστικούς φορείς.