Τα σχέδια της Γερμανίας για τη χρήση κάνναβης από ενήλικες προσέκρουσαν σε εμπόδιο, καθώς το σχέδιο νόμου δεν θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) προς έγκριση πριν από τα τέλη Μαρτίου 2023, γεγονός που ενδεχομένως να μεταθέσει την εφαρμογή του νόμου στο 2025. Υπάρχουν ανησυχίες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εξακολουθεί να συμβιβάζεται με τις παγκόσμιες αλλαγές στις πολιτικές για την κάνναβη, ενδέχεται να απορρίψει την αρχική υποβολή της Γερμανίας.

Το γερμανικό ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο νόμου διαμορφώνεται στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και ζητά γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις επιπτώσεις των ρυθμιζόμενων πωλήσεων κάνναβης στην υγεία, την προστασία των νέων και την κατανάλωση. Το υπουργείο διεξάγει επίσης μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις χώρες με νομιμοποιημένη κάνναβη για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Ο νόμος θα υποβληθεί στην ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας κοινοποίησης TRIS, η οποία υποβάλλει τις προτάσεις σε τρίμηνη περίοδο αναμονής και επιτρέπει στην ΕΕ ή σε άλλα κράτη μέλη να παρατείνουν την περίοδο ή να εμποδίσουν την πρόοδο για έως και 18 μήνες.

Οι αρχικές προτάσεις της Γερμανίας αποσκοπούν στο να επιτρέψουν σε άτομα άνω των 18 ετών να έχουν πρόσβαση στην κάνναβη μέσω αδειοδοτημένων καταστημάτων και να εξαλείψουν την παράνομη αγορά, βελτιώνοντας παράλληλα τη δημόσια υγεία, ιδίως μεταξύ των νέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να δει ένα σχέδιο νόμου, αφού το Eckpunktepapier που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2022 κρίθηκε ανεπαρκές. Η Γερμανία διεξάγει τώρα βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναζητά περαιτέρω γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων για να αποδείξει την αποτυχία της απαγόρευσης και να προστατεύσει τη δημόσια υγεία.

Το μέλλον του σχεδίου νόμου βρίσκεται στα χέρια των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, με επικεφαλής τη Monique Pariat, της οποίας οι απόψεις για την κάνναβη και τα ναρκωτικά είναι άγνωστες. Με τους πολιτικούς να έχουν παγώσει και τους γραφειοκράτες της ΕΕ να τείνουν να προτιμούν το status quo, μπορεί να είναι δύσκολο για τα σχέδια της Γερμανίας για την κάνναβη να πετύχουν. Υπάρχει επίσης μεγάλη εσωτερική αντίδραση από την αστυνομία, τα τελωνεία και τους Χριστιανοδημοκράτες (CSU).

Εν κατακλείδι, τα σχέδια της Γερμανίας για τη χρήση κάνναβης από ενήλικες αντιμετωπίζουν πιθανές καθυστερήσεις και εμπόδια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και αντιδράσεις από διάφορες πλευρές. Το μέλλον της βιομηχανίας κάνναβης στην Ευρώπη επαφίεται στα χέρια των αξιωματούχων της ΕΕ, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη γνωστοποιήσει τις απόψεις τους.