Πρόσφατα, ένα πείραμα φαρμακευτικής κάνναβης στη Γαλλία, στο οποίο συμμετείχαν 3.000 ασθενείς, επεκτάθηκε και τα πρώτα αποτελέσματα είναι θετικά. Σύμφωνα με τη Nathalie Richard, διευθύντρια του πειράματος στην Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Φαρμάκων (ANSM), το πείραμα δεν αποσκοπεί στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της φαρμακευτικής κάνναβης ούτε καν στη συλλογή κλινικών δεδομένων.

Αντιθέτως, το πείραμα επικεντρώνεται σε πέντε ενδείξεις: ανθεκτικός νευροπαθητικός πόνος, επιληψία ανθεκτική στα φάρμακα, επίμονα συμπτώματα στην ογκολογία (που σχετίζονται με τον καρκίνο ή τις θεραπείες του), παρηγορητικές καταστάσεις και επώδυνη σπαστικότητα (σκλήρυνση κατά πλάκας ή άλλες παθολογίες του κεντρικού νευρικού συστήματος).

Από τις 18 Οκτωβρίου 2022, 2.204 ασθενείς έχουν εγγραφεί στο πείραμα, με 1.453 να συμμετέχουν επί του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων 792 για ανθεκτικό νευροπαθητικό πόνο, 215 για επώδυνη σπαστικότητα λόγω σκλήρυνσης κατά πλάκας, 181 για επιληψία ανθεκτική στα φάρμακα, 105 για ογκολογία, 104 για παρηγορητικές καταστάσεις και 56 για σπαστικότητα.

Η κυβέρνηση υπέβαλε έκθεση αξιολόγησης στη γαλλική Εθνοσυνέλευση τον Σεπτέμβριο του 2022, από την οποία προέκυψε θετική αξιολόγηση της σκοπιμότητας του κυκλώματος για την παροχή φαρμακευτικής κάνναβης, ωστόσο με ανεπαρκή συμμετοχή των γενικών ιατρών. Δεν υπήρξαν ζητήματα κατάχρησης κάνναβης ή παρεκκλίσεων. Συνολικά, το 91% των ασθενών τάχθηκε υπέρ της γενίκευσης.

Η φαρμακευτική κάνναβη ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική στη διαχείριση του πόνου, αλλά και σε παρηγορητικές καταστάσεις. Τα θετικά αποτελέσματα αυτού του πειράματος μπορεί να ανοίξουν το δρόμο για την ευρύτερη χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης στη Γαλλία στο μέλλον.