Σε πρόσφατες ειδήσεις, το Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Συμβούλιο (Cese) της Γαλλίας υποστήριξε πρόταση για τη νομιμοποίηση της κάνναβης στη χώρα. Η πρόταση αυτή έρχεται μετά από μια ετήσια μελέτη μιας προσωρινής επιτροπής, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σχεδόν οι μισοί ενήλικες στη Γαλλία έχουν κάνει χρήση κάνναβης κάποια στιγμή στη ζωή τους, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το ποσοστό των ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η τρέχουσα πολιτική επιβολής προστίμων σε άτομα για χρήση κάνναβης υπήρξε “πικρή αποτυχία” και ότι είναι απαραίτητη μια νέα προσέγγιση.

Η πρόταση για τη νομιμοποίηση, η οποία εγκρίθηκε από όλα τα μέλη του Συμβουλίου, προβλέπει τη δημιουργία νόμιμων εταιρειών κάνναβης, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια και να ολοκληρώνουν υποχρεωτική εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης και μείωσης των κινδύνων. Η πώληση κάνναβης σε ανηλίκους θα απαγορεύεται αυστηρά, όπως και κάθε είδους διαφήμιση ή προωθητική διανομή. Στόχος αυτής της “εποπτευόμενης νομιμοποίησης” είναι να υιοθετηθεί μια “προσέγγιση δημόσιας υγείας” στο φυτό, με στόχο την αποδυνάμωση του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών.

Οι αντιδράσεις για την πρόταση είναι ανάμεικτες, με ορισμένους γιατρούς να εκφράζουν την υποστήριξή τους στην ιδέα της νομιμοποίησης, ενώ άλλοι εκφράζουν την αντίθεσή τους. Ο Amine Benyamina, επικεφαλής του τοξικολογικού τμήματος του νοσοκομείου Paul-Brousse στο Villejuif, υποστηρίζει την πρόταση, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια ρεαλιστική στρατηγική που περιορίζει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία χωρίς να ενθαρρύνει την αύξηση της κατανάλωσης. Από την άλλη πλευρά, ο Jean-Claude Alvarez, επικεφαλής του τοξικολογικού τμήματος του νοσοκομείου Garches, δεν συμφωνεί με την πρόταση και πιστεύει ότι χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση.

Παρόλο που η πρόταση του Cese είναι συμβουλευτική και η κυβέρνηση δεν είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τις συστάσεις του, είναι πιθανό να πυροδοτήσει μια συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για την κάνναβη. Η σύσταση είναι σύμφωνη με την αυξανόμενη παγκόσμια τάση προς τη νομιμοποίηση και την αποποινικοποίηση της κάνναβης, με αρκετές χώρες και πολιτείες των ΗΠΑ να έχουν ήδη νομιμοποιήσει την ουσία για ιατρική ή ψυχαγωγική χρήση.

Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, ο δήμαρχος του Bègles, Clément Rossignol-Puech, πρότεινε ότι η πόλη του θα μπορούσε να είναι η πρώτη που θα πειραματιστεί με τη νομιμοποίηση της κάνναβης. Ο Rossignol-Puech πιστεύει ότι ο μόνος τρόπος για τη μείωση της κατανάλωσης και την αποφυγή αρνητικών συνεπειών είναι η νομιμοποίηση υπό αυστηρή εποπτεία, με στόχο την άρση του ταμπού και την επανέναρξη της συζήτησης γύρω από το θέμα αυτό.

Εν κατακλείδι, μένει να δούμε αν η Γαλλία θα ακολουθήσει τα βήματα άλλων χωρών και θα νομιμοποιήσει την κάνναβη. Ωστόσο, η συμβουλευτική πρόταση του Cese είναι πιθανό να ξεκινήσει μια αναγκαία συζήτηση σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για την κάνναβη στη χώρα.