Το Περιφερειακό Διοικητικό Δικαστήριο (TAR) του Λάτσιο, μιας ιταλικής περιφέρειας, ανέτρεψε το διάταγμα για τα φαρμακευτικά φυτά που περιόριζε την παραγωγή κάνναβης μόνο για σπόρους και ίνες. Η απόφαση αυτή επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση ολόκληρου του φυτού της κάνναβης στην Ιταλία.

“Η εθνική νομοθεσία σε κάθε κράτος μέλος δεν μπορεί να περιορίζει τη χρήση τμημάτων του φυτού, εκτός εάν ο περιορισμός αυτός είναι απολύτως αναγκαίος για την προστασία του δικαιώματος στη δημόσια υγεία”, αναφέρεται στην απόφαση.

Ο δικηγόρος Giacomo Bulleri, ο οποίος υπερασπίστηκε την υπόθεση, σχολίασε για την CanapaIndustriale: “Με άλλα λόγια, σε περιπτώσεις όπως αυτή, είναι απαραίτητο η διοίκηση να παράσχει επαρκή εξήγηση των απαιτήσεων προτεραιότητας για την προστασία της υγείας και την προφύλαξη, παρέχοντας επιστημονικά δεδομένα που αποδεικνύουν την πραγματική ύπαρξη κινδύνου που προκύπτει από την καλλιέργεια φυτών κάνναβης στο σύνολό τους (δηλαδή σπόρους, παράγωγα σπόρων, φύλλα και ταξιανθίες από τις οποίες έχει εξαχθεί ρητίνη)”.

Τώρα που το διάταγμα ανατράπηκε, τα αρμόδια υπουργεία θα πρέπει να επεξεργαστούν εκ νέου το κείμενο. Εν τω μεταξύ, η απαγόρευση της κάνναβης να πωλείται στη φυτοθεραπεία ή να καταχωρείται ενδεχομένως ως προϊόν καπνίσματος είναι τεχνικά άκυρη.

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να ληφθούν προστατευτικά μέτρα για την προστασία του κλάδου και να λειτουργήσει πλήρως στο πλαίσιο του νόμου.

“Η ικανοποίηση ήταν να καταλάβει ένα δικαστήριο για πρώτη φορά τι είναι το σύστημα ρύθμισης της κάνναβης, το οποίο το TAR έδειξε ότι το κατανόησε με μια ουσιαστικά σύμφωνη πρόταση με εκείνη του γαλλικού Συμβουλίου της Επικρατείας”, τονίζει ο Bulleri στο Canapaindustriale.

Το TAR επικαλέστηκε ρητά τόσο την πρόσφατη απόφαση του γαλλικού Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ουσιαστικά νομιμοποίησε το εμπόριο CBD και της ελαφριάς κάνναβης στη Γαλλία, όσο και την πρόταση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο τόνισε ότι τα νόμιμα προϊόντα με βάση το CBD από ένα κράτος μέλος πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη.

Όσον αφορά το γεγονός ότι η κάνναβη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό της, αναφέρει ότι: “Δεν είναι δυνατόν να συναχθεί καμία διάκριση μεταξύ των τμημάτων του φυτού της κάνναβης που καλλιεργούνται ελεύθερα, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο αριθ. 242/2016, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που ορίζει ο ίδιος ο νόμος. Πράγματι, η τομεακή πειθαρχία διεθνούς και κοινοτικής προέλευσης διευκρινίζει ότι το διακριτικό κριτήριο για την καθιέρωση της ελεύθερης καλλιέργειας της κάνναβης έγκειται στο είδος του φυτού, εξεταζόμενο στο σύνολό του”.

Τα υπουργεία που είναι αρμόδια για την προσπάθεια περιορισμού της χρήσης των ανθέων της κάνναβης είχαν επίσης επικαλεστεί την “αρχή της προφύλαξης” χωρίς να προσκομίσουν στοιχεία που να υποστηρίζουν την επιστημονική αβεβαιότητα σχετικά με την ασφάλεια των φύλλων και των ανθέων της κάνναβης.