Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση της Γερμανίας στον τομέα της κάνναβης έτυχε μικτής ανταπόκρισης από την επιχειρηματική κοινότητα της κάνναβης, με πολλούς να αισθάνονται αποκλεισμένοι από το νέο πρόγραμμα λέσχης κάνναβης και να επικεντρώνονται αντ’ αυτού στο πιλοτικό πρόγραμμα. Ο υπουργός Υγείας, Dr. Karl Lauterbach, παρουσίασε πρόσφατα μια διπλή προσέγγιση για τη μεταρρύθμιση της κάνναβης, η οποία περιλαμβάνει την έναρξη ενός προγράμματος λέσχης κάνναβης, παρόμοιο με αυτό της Ισπανίας, με ανώτατο όριο 500 μέλη ανά σύλλογο, αποποινικοποίηση και δυνατότητα καλλιέργειας κάνναβης στο σπίτι. Ωστόσο, αυτό αφήνει ελάχιστο χώρο για πολλές υφιστάμενες γερμανικές εμπορικές επιχειρήσεις κάνναβης, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην εισαγωγή προϊόντων προς πώληση στην φαρμακευτική αγορά.

Είναι καλό που η κυβέρνηση κινείται προς τη μεταρρύθμιση της κάνναβης, συμπεριλαμβανομένης της αποποινικοποίησης και ενός προγράμματος αμνηστίας για άτομα που έχουν διωχθεί για αδικήματα που σχετίζονται με την κάνναβη. Ωστόσο, από επιχειρηματικής πλευράς, ο προτεινόμενος νόμος αποτελεί απογοήτευση, διότι εξακολουθούν να λείπουν πολλές λεπτομέρειες και τα πιλοτικά προγράμματα θα είναι περιφερειακά και όχι εθνικά. Φαίνεται ότι οι εταιρείες δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε λέσχες κάνναβης και οι τοποθεσίες στις οποίες θα πρέπει να καλλιεργείται το προϊόν είναι ακόμη ασαφείς.

Το σχέδιο νόμου για τον πρώτο πυλώνα πρόκειται να τεθεί ενώπιον της Μπούντεσταγκ αργότερα αυτόν τον μήνα και δεν θα απαιτηθεί η συναίνεση του ανώτερου σώματος, του Bundesrat, σε αντίθεση με τον δεύτερο πυλώνα της μεταρρύθμισης, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο και ενδέχεται να αντιμετωπίσει πολιτικές αντιρρήσεις. Τα πιλοτικά προγράμματα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερα και να υλοποιηθούν γρήγορα, ώστε να παρουσιάσουν μεγάλο πλεονέκτημα για τον κλάδο. Τα πιλοτικά έργα θα παρέχουν σαφή δεδομένα για την υποστήριξη μελλοντικών μεταρρυθμίσεων και θα έχουν χαμηλά εμπόδια εισόδου για την υπάρχουσα αλυσίδα αξίας στον κλάδο της ιατρικής κάνναβης.

Το έγγραφο ακρογωνιαίος λίθος της γερμανικής κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση της κάνναβης επικεντρώνεται στην προστασία της υγείας και στην εξάλειψη της παράνομης αγοράς, η οποία, όπως λένε, είναι “ένας αγώνας για την προστασία της νεολαίας”. Ελπίζουν ότι το μοντέλο τους θα αποτελέσει παράδειγμα για τη βελτίωση του πλαισίου για την κάνναβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει πεισθεί για την κλίμακα της μεταρρύθμισης της κάνναβης που είχε αρχικά σχεδιαστεί από τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση το 2021.

Η δυναμική συγκεντρώνεται πίσω από μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία ομοϊδεατών κρατών, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Τσεχίας, της Μάλτας και του Λουξεμβούργου. Πιστεύει ότι η Γερμανία θα παρουσιάσει μια πρωτοβουλία της ΕΕ για τη νομιμοποίηση της εμπορικής οδού στην ΕΕ, επιτρέποντας σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ που το επιθυμεί να το πράξει σε μια επίσημη και ασφαλή νομική βάση. Τα πιλοτικά σχέδια μπορεί να χρειαστούν κάποιο χρόνο για να διαμορφωθούν.

Συμπερασματικά, οι προτάσεις της Γερμανίας για τη μεταρρύθμιση της κάνναβης έχουν προκαλέσει μικτή ανταπόκριση από την επιχειρηματική κοινότητα της κάνναβης, με ορισμένους να αισθάνονται αποκλεισμένοι από το νέο πρόγραμμα λέσχης κάνναβης και άλλους να ελπίζουν ότι τα πιλοτικά έργα θα ανοίξουν το δρόμο για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της μεταρρύθμισης της κάνναβης. Ο προτεινόμενος νόμος πρέπει να εγκριθεί από τη συντηρητική Άνω Βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, το Bundesrat, και μένει να δούμε πόσο επιτυχημένα θα είναι τα πιλοτικά σχέδια για την παροχή σαφούς πολιτικής λύσης.