Το Άμστερνταμ, γνωστό από καιρό για τη χαλαρή του στάση απέναντι στην κάνναβη, λαμβάνει μέτρα για να συμμετάσχει σε ένα εθνικό πείραμα που αποσκοπεί στη ρύθμιση της αλυσίδας εφοδιασμού της κάνναβης για τα cofee shops. Το πείραμα αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί αν είναι δυνατόν να καταστεί νόμιμη η καλλιέργεια κάνναβης στις Κάτω Χώρες. Παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε πολλές καθυστερήσεις από την έγκρισή του από το Κοινοβούλιο το 2016, το σχέδιο πρόκειται τώρα να επεκταθεί με την προσθήκη ενός ενδέκατου δήμου.

Η δήμαρχος Femke Halsema επιβεβαίωσε ότι το Άμστερνταμ διερευνά ποια συνοικία της πόλης θα πρέπει να συμμετάσχει στο πείραμα, με τον δήμο να επιδιώκει να ορίσει μια συνοικία τον Μάιο. Η πόλη είχε εκδηλώσει στο παρελθόν ενδιαφέρον να συμμετάσχει στη δοκιμή, αλλά λόγω του μεγάλου αριθμού των cofee shops στο Άμστερνταμ, αυτό κρίθηκε τότε αδύνατο. Ωστόσο, ο δήμος πιστεύει τώρα ότι ορισμένες συνοικίες της πόλης είναι “κατάλληλες” για συμμετοχή με βάση την κλίμακα και τον πληθυσμό τους.

Το πείραμα περιλαμβάνει τη νόμιμη καλλιέργεια, αγορά και πώληση κάνναβης και αποσκοπεί στη ρύθμιση της αλυσίδας εφοδιασμού των cofee shops. Αρχικά, είχαν επιλεγεί δέκα δήμοι για να συμμετάσχουν στη δοκιμή, αλλά με την πρόσφατη επέκταση, το Άμστερνταμ ελπίζει να συμμετάσχει και να συνεισφέρει τη μοναδική προοπτική και εμπειρία του στο έργο.

Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ασφάλειας και το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού για να καθοριστούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή του Άμστερνταμ στο πείραμα. Ο δήμαρχος, ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας και ο επικεφαλής του τοπικού γραφείου της εισαγγελίας συμφώνησαν να συμμετάσχουν στο πείραμα τον Ιανουάριο, γεγονός που δείχνει την αυξανόμενη αποδοχή των πλεονεκτημάτων της ρυθμιζόμενης καλλιέργειας και πώλησης κάνναβης.

Η συμμετοχή του Άμστερνταμ στο εθνικό πείραμα αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ολλανδική βιομηχανία κάνναβης, η οποία εδώ και καιρό συμβάλλει σημαντικά στην τουριστική βιομηχανία της χώρας. Η δοκιμή αναμένεται να παράσχει πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τα οφέλη της νομιμοποίησης της καλλιέργειας και της πώλησης κάνναβης και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερες αλλαγές στην προσέγγιση της χώρας όσον αφορά την πολιτική για την κάνναβη.