Χρόνος διαβάσματος: 2 λεπτά

Ήταν τον Οκτώβριο του 2020 όταν ανακοινώθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της αύξησης του επιτρεπόμενου επιπέδου THC στο χωράφι από 0,2 % σε 0,3 %.

Ένα χρόνο αργότερα, και μετά από μακρές συζητήσεις με στόχο την επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ, η τελική πρόταση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) εγκρίθηκε σήμερα από το συμβούλιο, μετά την τελική ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 Νοεμβρίου.

Η νέα ΚΑΠ, που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023, αναγνωρίζει τη δυνατότητα στους αγρότες να λαμβάνουν Άμεσες Πληρωμές για ποικιλίες κάνναβης που είναι εγγεγραμμένες στον Κατάλογο της ΕΕ και έχουν μέγιστο επίπεδο THC 0,3 %.

Αυτή η αλλαγή συνεπάγεται πιθανή διεύρυνση του αριθμού των ποικιλιών κάνναβης που γίνονται δεκτές στο πλαίσιο του καταλόγου της ΕΕ. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό το επίπεδο ισχύει μόνο εάν οι αγρότες θέλουν να λάβουν άμεσες ενισχύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι στην Ευρώπη είναι δυνατή η φύτευση κάνναβης με επίπεδο THC στο χωράφι άνω του 0,3 %, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται από εθνικούς κανονισμούς (π.χ. 0, 6 % στην Ιταλία· 1 % στην Τσεχική Δημοκρατία).

«Παλεύω για αυτή τη στιγμή για πάνω από μια δεκαετία. Οι ιδιαίτερες ευχαριστίες μου απευθύνονται στην καταπληκτική ομάδα μας στις Βρυξέλλες, που το κατέστησαν δυνατό». Λέει ο Daniel Kruse, πρωτοπόρος της βιομηχανίας κάνναβης και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιομηχανικής Κάνναβης (EIHA).

«Αυτή είναι μια μεγάλη μέρα για τον τομέα της κάνναβης και ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο πράσινο μέλλον για την Ευρώπη. Ωστόσο, σε σύγκριση με άλλες χώρες παγκοσμίως, το 0,3 % εξακολουθεί να είναι ένα χαμηλό όριο. Για παράδειγμα, η Ελβετία, στην καρδιά της Ευρώπης, έχει μεγαλύτερο όριο, και άλλες χώρες της ΕΕ ήδη λειτουργούν με υψηλότερα όρια επίσης.

«Επιστημονικές μελέτες και πολυετής πείρα αποδεικνύουν ότι τα υψηλότερα όρια δεν ενέχουν κανένα απολύτως κίνδυνο ασφάλειας για τους καταναλωτές. Η ΕΕ θέτει τα θεμέλια για έναν αναπτυσσόμενο, πράσινο και βιώσιμο τομέα βιομηχανικής κάνναβης σε ολόκληρη την Ένωσή μας και έχει την ευκαιρία να επιτύχει ξανά ίσους όρους ανταγωνισμού στον παγκόσμιο ανταγωνισμό όσον αφορά τον τομέα της βιομηχανικής κάνναβης».

«Είμαι περήφανος για αυτό που έχει επιτευχθεί σήμερα. Εργαστήκαμε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι η κάνναβη θα έχει την αναγνώριση που της αξίζει στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Θα έλεγα ότι αυτό το μικρό βήμα αντικατοπτρίζει ότι οι νομοθέτες της ΕΕ είναι πιο κοντά στην πλήρη αναγνώριση και αναγνώριση της ύπαρξης ενός νόμιμου ευρωπαϊκού τομέα για την κάνναβη». λέει η Lorenza Romanese, Διευθύνουσα Σύμβουλος της EIHA.

«Ωστόσο, όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί, όπως υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου η κάνναβη αξίζει να ρυθμιστεί καλύτερα, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο».