Το Πρώτο Τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας (STJ) έκανε ομόφωνα δεκτή μια νομική πράξη που πρότεινε η υπουργός Regina Helena Costa σχετικά με την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης. Αυτή “ορίζει τη δυνατότητα χορήγησης υγειονομικής άδειας για την εισαγωγή και την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης που, αν και παράγουν τετραϋδροκανναβινόλη (THC) σε χαμηλές συγκεντρώσεις, παράγουν υψηλά επίπεδα κανναβιδιόλης (CBD) ή άλλων κανναβινοειδών, έτσι ώστε οι ποικιλίες αυτές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή φαρμάκων και άλλων προϊόντων για αποκλειστική ιατρική, φαρμακευτική ή βιομηχανική χρήση”.

Αυτό σημαίνει ότι το δικαστήριο αναλαμβάνει το προνόμιο να καθορίσει τη νομιμότητα της εισαγωγής σπόρων και της καλλιέργειας κάνναβης χαμηλής περιεκτικότητας σε THC για ιατρικούς, φαρμακευτικούς και βιομηχανικούς σκοπούς στη Βραζιλία. Επιπλέον, τα ατομικά ή συλλογικά αιτήματα που σχετίζονται με την καλλιέργεια στη χώρα θα παραλύσουν μέχρι να κριθεί η βασιμότητα της υπόθεσης, πιθανότατα εντός ενός έτους, και η απόφαση του STJ θα είναι δεσμευτική για όλα τα εν εξελίξει αιτήματα στη χώρα.

Σύμφωνα με την τροπολογία που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του STJ, η απόφαση αυτή προκύπτει από αίτηση που κατέθεσε η εταιρεία DNA Soluções em Biotecnologia. Η εταιρεία “ζητά ευρεία άδεια για την εισαγωγή σπόρων, την καλλιέργεια, την εμπορία και τη βιομηχανική εκμετάλλευση της Cannabis sativa, ακόμη και αν πρόκειται για ένα μόνο είδος, και για αποκλειστικά βιομηχανικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς”.

Στην ψήφο της, η υπουργός υπογραμμίζει ότι υπάρχει κανονισμός Anvisa για την εισαγωγή εκχυλίσματος CBD από νομικά πρόσωπα που σκοπεύουν να παρασκευάσουν και να εμπορεύονται προϊόντα προερχόμενα από κάνναβη για φαρμακευτικούς σκοπούς, παρά το γεγονός ότι η καλλιέργεια απαγορεύεται. “Τέτοια προϊόντα διατίθενται στην εθνική επικράτεια σε υψηλές τιμές λόγω των απαραίτητων εμποδίων για την εισαγωγή εισροών. Για το λόγο αυτό, είναι αντιφατικό να επιτρέπεται η εισαγωγή CBD που εξάγεται από την καλλιέργεια κάνναβης στο εξωτερικό για την παρασκευή φαρμάκων και ταυτόχρονα να απαγορεύεται η καλλιέργεια του φυτού στη Βραζιλία, βλάπτοντας σε μεγάλο βαθμό την εθνική βιομηχανία”, υποστηρίζει.

Νομοθετική πορεία

Δεν υπάρχει μόνο η πιθανότητα το STJ να αποφασίσει για την καλλιέργεια κάνναβης χαμηλής περιεκτικότητας σε THC για φαρμακευτικούς και βιομηχανικούς σκοπούς στη χώρα, αλλά το ρυθμιστικό πλαίσιο της κάνναβης στη Βραζιλία, το οποίο επεξεργάζεται η Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο του νομοσχεδίου 399/2015, αποτελεί έναν άλλο δρόμο για τη ρύθμιση της καλλιέργειας και της βιομηχανοποίησης του φυτού στο έδαφος της Βραζιλίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με υψηλά επίπεδα THC. Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε από την Ειδική Επιτροπή το 2021, έχει παραλύσει έκτοτε.